Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.

Multi-vendor management

Řešíte vývoj s více IT dodavateli?

 • Jak nastavit pravidla a zodpovědnosti napříč procesy (od zadání, přes vývoj, psaní kódu, uvedení do provozu a samotný provoz)?
 • Jak zajistit hladký průběh a kontrolní body nastavených procesů („Multi-Vendor Governance“)?
 • Jak řešit komunikaci mezi námi a dodavateli navzájem?
 • Jak akceptovat a přebírat jednotlivé dodávky?
 • Jak se vyhnout závislosti na konkrétním dodavateli?

Co získáte se službou Multi-vendor management?

 • Připravíme pro vás kompletní kuchařku: procesy i technologické standardy
 • Pomůžeme vám vše efektivně implementovat a dohlédneme na dodržování pravidel
 • Předáme vám naše know-how včetně dokumentace
icon-mvp

Nastavení procesů - špičkové řízení projektů

 • Kompletní metodika řízení více dodavatelů, od zadání po řešení reklamací
 • Osvědčená pravidla pro součinnost jednotlivých dodavatelů (vývoj, spuštění, provoz)
 • Prověřený návod, jak zadávat práci více IT dodavatelům a integrovat jejich výstupy
 • Podrobný postup testování a přebírání souvisejících dodávek od různých IT firem
icon-mvp

Prověřené technologické standardy - detailní dokumentace

 • Promyšlené konvence pro psaní kódu a výrobu "cross funkcionalit", tak aby se vývojáři v kódu neztráceli
 • Definice standardů, které zaručí, že na současného dodavatele bude moci kdykoli navázat další
 • Hotový podklad pro výběrová řízení
 • Pomůžeme vám s nástroji pro automatizaci a podporu vývoje, nejen v těchto oblastech:
 • Správa kódu
 • Sestavení aplikace
 • Správa verzí
 • Konfigurace
 • Automatizace – odstranění možných chyb lidského faktoru

Jak jsme nastavili Multi-vendor management v Moneta Money Bank

Situace

Moneta Money Bank požadovala vytvořit celofiremní portál na platformě Liferay. Za účasti několika různých dodavatelů, týmu vlastního IT a agilní metodikou (scrum of scrums).

Cílem bylo nastavit spolupráci mezi všemi dodavateli a zadavatelem tak, aby byla jasně rozdělená odpovědnost a nevznikaly třecí plochy, které celý projekt prodražují a ohrožují jeho úspěšnost. Typická situace nastává, když jeden z dodavatelů má na starosti tvorbu určitého modulu a jiný ho později upravuje.

Řešení a výstupy

Lundegaard, který řízení více dodavatelů nastavil, do Monety přinesl řešení v podobě: 

 1. Multi-Vendor Management – vytvořili jsme detailní dokumentaci řízení celé skupiny dodavatelů, na kterou může v budoucnu kdokoli navázat. Tuto metodiku jsme v průběhu kontinuálně revidovali a dohlíželi na její dodržování (governance). 
 2. Know-how – formou konzultací jsme předali manažerům Moneta Money Bank bohaté zkušenosti s řízením prostředí s více dodavateli. Tak, aby další projekty nebo interní procesy již mohli řídit sami anebo toto řízení delegovat na libovolné vybrané dodavatele. 

Moneta Money Bank na projektu celofiremního portálu výrazně ušetřila náklady správným řízením dodavatelů, má k dispozici metodiku a umí ji aplikovat na současné nebo další projekty.

Úspěšné realizace Multi-Vendor Management:
logo_csoblogo_moneta