This application works best with JavaScript enabled.

Modelový tým pro agilní transformaci

Realizováno 2018

Ilustrační obrázek s textem - Modelový tým pro agilní transformaci

Situation

Fungování projektových týmů spravujících digitální kanály banky bylo zatíženo tradičními postupy velké korporace.

Týmy byly oddělené, velká závislost mezi týmy zpomalovala vydávání nových verzí do produkce. Vývoj a provoz byl striktně oddělen, probíhalo minimální sdílení know-how, technologií a nástrojů. Chybělo větší zapojení byznysových vlastníků přímo do procesu designu a vývoje.

Solution

Strategickou prioritou top managementu banky bylo podporovat agilní transformaci a digitalizaci.

Na projektu nového webového portálu Moneta.cz jsme společně s klientem sestavili "role model team", který se stal vzorem pro sestavování dalších týmů a tzv "labů". Společně jsme definovali nové metodiky a procesy. Odborným leadershipem jsme pomohli posunout některé řadové role do rolí respektovaných autorit.

moneta-modelovy-tym-2.jpg

Result

Zavedli jsme Kanban a následně Scrum. Týmy se vertikalizovali a byla nastavena spolupráce mezi týmy. Agilní způsob práce jsme podpořili nastavením nových komunikačních pravidel. Postupně byl zaváděn jednotný "tooling", sdílené know-how přes interní Wiki a nástroje pro jednotnou správu designových prvků napříč digitálními aplikacemi, tzv. Design System. UX proces byl sladěn a zapojen do vývoje. Nastartovali jsme DevOps přístup. Byznysový vlastník je zapojen na denní bázi.

Nejdůležitější byla změna pohledu na vývoj webových kanálů - týmy jej nevnímají přístupem klasického projektu, ale pohlíží na něj jako na vývoj produkt. Tedy nikdy nekončící optimalizace a zvyšování obchodní výkonnosti.

moneta-modelovy-tym-3.jpg

Are you interested in working with us?

Send us your contact details. We will be happy to get back to you.

Contact us