This application works best with JavaScript enabled.

Dekompozice monolitické aplikace na mikroservisní architekturu

Realizováno 2020

Ilustrační obrázek s textem - Dekompozice monolitické aplikace na mikroservisní architekturu

Situation

BNP Paribas Cardif poskytuje celou řadu pojistných produktů ve spolupráci s partnery (prodej B2B2C).

Cardif v oblasti nabídky a správy svých služeb využívá řadu digitálních řešení, jedním z nich je i aplikace umožňující obchodním partnerům Cardifu prodej pojištění rizik online a tím i akvizici nového klienta.

Stávající monolitická aplikace neumožňuje jednoduché rozšíření užití aplikace mimo stávajícího partnera BNP Cardif AT a je tak omezený pouze pro jednoho obchodního partnera.

Solution

Původní architektura aplikace byla monolitická, kdy cílem bylo jí modernizovat dle dnešních trendů pro robustní webové i middleware aplikace - mikroservisní architektury.

Aplikaci pro akvizici klienta a úpis smlouvy jsme přepsali právě do formy mikroservisních služeb, kdy jednotlivé komponenty jsou vyvíjeny nezávisle na sobě, propojuje je integrační vrstva sdílených API.

Dekompozice monolitické Springboot aplikace v několik (13) nezávislých mikroservis stavěných na frameworku Spring Cloud. Stejně tak využití API gateway a autentikačního frameworku pro umožnění napojení třetích stran skrze REST API dle standardu OpenAPI 3.0 (Swagger 3.0).

solution.png

Result

Flexibilita, snažší škálovatelnost, přepoužitelnost.

Aplikaci je možné lépe škálovat a je dnes připravena na další rozvoj a onboarding nových partnerů pro BNP Cardif skrze exposed API vrstvu.

Stejně tak je správa aplikace jednodušší a je možné ji spravovat skrze více vývojových týmů.

result.png

Who worked on the project

A. Bucher, A. Rybák, J. Hejda, J. Kadlec, M. Mácová, M. Misecius, O. Cisár, P. Buchbauer, P. Dvořák, S. Dunajevski

Are you interested in working with us?

Send us your contact details. We will be happy to get back to you.

Contact us