This application works best with JavaScript enabled.

Analýza pro byznysovou a technickou transformaci

Realizováno 2019

Ilustrační obrázek s textem - Analýza pro byznysovou a technickou transformaci

Situation

Společnost Ušetřeno.cz je jedním z největších srovnávačů služeb u nás, Top-Pojištění.cz pak jedním z největších poskytovatelů pojištění online. Obě firmy spadají pod mateřskou společnost ČSOB.

Projekt s názvem TOPAS měl za cíl byznysovou a technickou transformaci obou firem a my jsme byli hlavním dodavatelem tohoto projektu.

Solution

Seniorní tým složený z byznys konzultantů, analytiků a solution architektů nejprve provedl konceptuální analýzu. Cílem této analýzy bylo navrhnout cílovou architekturu nové technologické platformy, která plně podporuje byznysové cíle a priority obou zadavatelských firem. Dalším klíčovým výstupem byl návrh postupu přechodu z existujícího procesního a technického stavu do nově navrženého se zohledněním současného fungování zadavatelských firem a s co nejmenším dopadem na způsob práce zaměstnanců.

Další fází projektu byla detailní analýza všech byznysových požadavků s cílem připravit detailní naplánování implementace projektu. Tato analýza trvala tři měsíce a pokryla do nejmenších detailů jak byznysové, tak i technologické aspekty současného i budoucího stavu.

ucz-topas-4-Preview1.jpg

Result

Výsledkem obou projektových fází bylo úspěšné dodání všech výstupů nutných k určení a výpočtu TCO a rovněž způsobu provedení transformace obou firem.

Původně zamýšlená revoluční změna by ovšem nebyla v tak značném rozsahu pro zadavatele realizovatelná, proto se klient rozhodl pro alternativní postup, u kterého využívá naše analytické závěry a doporučení.

ucz-topas-5-Preview2.jpg

Lundegaard dodal detailní byznysovou a technickou analýzu transformace obou firem. Díky tomuto postupu lze projekt realizovat a současně významně ušetřit finanční a lidské zdroje.

Jakub Mandát
CEO Ušetřeno.cz, s.r.o.

Who worked on the project

A. Hladík, J. Hejda, J. Kohout, J. Murin, M. Čermák, M. Krišpínová, T. Stachová, T. Plecháč, L. Michalská (OpenWise), P. Jůza (OpenWise), M. Fíla (externista)

Are you interested in working with us?

Send us your contact details. We will be happy to get back to you.

Contact us