Systém Quoter pro přípravu nabídek pro obchodníky ALD Automotive

Jednou z hlavních činností společnosti ALD Automotive je příprava nabídek na operativní leasing pro osobní a užitkové automobily. Součástí interních „core“ systémů je i interní aplikace Quoter, která je primárně určena pro přípravu a schvalování nabídek obchodníky společnosti ALD Automotive. Společnost se rozhodla přistoupit k dalším úpravám stávající aplikace na základě potřeb obchodníků, jelikož současné řešení již nesplňovalo rostoucí nároky svých uživatelů a bylo třeba aplikaci obohatit o další funkce a vylepšení.

1. 2. 2017
Klient: ALD Automotive

Aleš Kruczek

Information Technology & Project Office Director / ALD Automotive

Interní aplikace ALD Quoter je pro naše leasingové konzultanty klíčovým systémem, jehož další vylepšování je pro růst naší společnosti zásadní.

Měli jsme tak oprávněné obavy, aby během implementace jednotlivých úprav nedošlo k výpadku či znefunkčnění některých částí aplikace a aby požadavky ze strany samotných uživatelů byly zapracovány dle našich potřeb.

Samotná implementace nových funkcionalit a facelift aplikace ze strany společnosti Lundegaard proběhly bez větších komplikací. Po úspěšném dokončení projektu Quoter jsme následně, jako projev důvěry ve schopnosti společnosti Lundegaard, svěřili této firmě i práci na dalším projektu OTN, který měl za cíl zprovoznit podobnou aplikaci pro naše externí obchodní partnery.

Popis řešení

Pro společnost ALD Automotive jsme po necelých 6 měsících od zadání dokázali zajistit implementaci vylepšení pro stávající systém Quoter a navrhnout nový grafický design uživatelského rozhraní včetně jeho nasazení za plného provozu a bez nutnosti omezit provoz aplikace.

Cíle projektu

Společnost ALD Automotive požadovala zapracování nových funkcionalit, které vzešly z analýzy potřeb současných uživatelů. Jedním z dalších požadavků bylo provést redesign uživatelského rozhraní aplikace a zvýšit tak uživatelskou přívětivost aplikace a také pomoci zrychlit a zefektivnit práci jejím uživatelům.

Důraz byl kladen zejména na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti celého řešení, jelikož aplikace pracuje s citlivými daty klientů. Dalším požadavkem bylo zajistit propojení jednotlivých „core“ systémů, které s interní aplikací Quoter spolupracují, aniž by došlo k výpadku či omezení provozu aplikace. Aplikace také měla obsahovat modul umožňující překlopení celého řešení do několika jazykových mutací.

Výsledek

Po úspěšném spuštění nové verze aplikace Quoter nás klient oslovil, zda bychom se společně podíleli i na dalším rozvoji projektu s názvem OTN, který měl za cíl připravit podobnou aplikaci pro externí partnery společnosti ALD Automotive.

Použité služby

Prototypování
Prototypování

Prototypování

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Testování
Testování

Testování

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení

SLA
SLA

SLA

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!