Systém pro přípravu nabídek pro partnery

Pro své obchodní partnery provozuje společnost ALD Automotive aplikaci “OTN" (online tvorba nabídek) přístupnou přes internet, která slouží k přípravě finanční nabídky na pronájem vozidla. Společnost se rozhodla přistoupit k úpravě a dalšímu rozšíření funkčnosti stávajícího řešení na základě požadavků svých zákazníků. Prvotní pilotní provoz byl určen pro slovenskou společnost PSA Slovakia.

31. 1. 2017
Klient: ALD Automotive

Aleš Kruczek

Information Technology & Project Office Director / ALD Automotive

Interní aplikace ALD Quoter je pro naše leasingové konzultanty klíčovým systémem, jehož další vylepšování je pro růst naší společnosti zásadní.

Měli jsme tak oprávněné obavy, aby během implementace jednotlivých úprav nedošlo k výpadku či znefunkčnění některých částí aplikace a aby požadavky ze strany samotných uživatelů byly zapracovány dle našich potřeb.

Samotná implementace nových funkcionalit a facelift aplikace ze strany společnosti Lundegaard proběhly bez větších komplikací. Po úspěšném dokončení projektu Quoter jsme následně, jako projev důvěry ve schopnosti společnosti Lundegaard, svěřili této firmě i práci na dalším projektu OTN, který měl za cíl zprovoznit podobnou aplikaci pro naše externí obchodní partnery.

Popis řešení

Pro společnost ALD Automotive jsme po necelých 6 měsících od zadání dokázali zajistit implementaci vylepšení pro stávající systém OTN a navrhnout nový grafický design uživatelského rozhraní včetně jeho nasazení za plného provozu a bez nutnosti omezit provoz aplikace.

Cíle projektu

Primárním cílem bylo zapracovat do stávajícího řešení jednotlivá vylepšení, která vzešla z analýzy potřeb současných uživatelů aplikace a získat otevřený systém pro zprostředkování leasingových smluv pro partnery, který bude umožňovat snadné rozšíření dle aktuálních požadavků a potřeb zákazníka. 

Důraz byl kladen na propojení jednotlivých „core“ systémů, které s aplikací OTN spolupracují, a na podporu vícejazyčnosti celého řešení. Dalším požadavkem bylo zajištění vysoké úrovně bezpečnosti celého řešení, jelikož aplikace pracuje s citlivými daty uživatelů.

Součástí dodávky byl také kompletní „facelift“ celé aplikace s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost webové aplikace, jenž měl reflektovat i nově požadované funkce.

Výsledek

Projekt OTN byl úspěšně spuštěn v požadovaném termínu. Ačkoliv byl projekt původně připravován pro slovenskou společnost PSA Slovakia, po úspěšném spuštění nové verze OTN nás klient oslovil, abychom se společně podíleli i na dalším rozvoji tohoto projektu pro český trh s názvem OTN CZ.

Použité služby

Prototypování
Prototypování

Prototypování

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Testování
Testování

Testování

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení

SLA
SLA

SLA

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!