Návrh a vývoj globální intranetové aplikace pro zaměstnance

Společnost Zentiva požadovala vytvořit intranetovou aplikaci, která by obsahovala ucelený set interních informací, předpisů a nasazování generik na jednotlivé světové trhy. Aplikace měla zároveň umožňovat snadné sdílení informací a kolaboraci mezi zaměstnanci a spolupracovníky společnosti, což mělo pomoci zrychlit a zefektivnit práci globální týmů společnosti Zentiva.

24. 1. 2017
Klient: Zentiva

Popis řešení

Koncept celého webu je postaven na využití hexagonálních obrazců, které se prolínají napříč celou aplikací a poskytují tak všem uživatelům aplikace jednotný uživatelský zážitek. Zároveň je tento koncept převoditelný i na mobilní zařízení a splňuje tak klientův požadavek na responzivitu celého řešení.

Součástí dodávky bylo také vytvoření funkčních prototypů. Klient tak získal, ještě před započetím grafických prací, dokonalou představu o tom, jak se bude výsledná aplikace chovat. Na základě schválených prototypů jsme pro klienta připravili několik verzí grafických návrhů. Z nich si klient vybral jeden, jenž byl poté implementován. 

Samotná intranetová aplikace je postavená na technologii Microsoft .NET, kterou klient využívá nejen pro vývoj všech svých řešení, ale i pro zajištění provozního prostředí.

Součástí dodávky byla také analýza dostupných platforem pro webovou analytiku, jelikož klient požadoval webový analytický nástroj, který nevyužívá cloudové prostředí. Po počáteční analýze dostupných řešení na trhu a validaci požadavků ze strany klienta, jsme nakonec přistoupili k vývoji vlastního jednoduchého systému pro webovou analytiku. V něm jsou zaznamenávány veškeré potřebné údaje, které klient požaduje. Klientovi jsme také pomohli sestavit koncept pro samotné měření (co, jak a proč měřit) a vyhodnocování nasbíraných údajů v rámci webové analytiky.

Součástí řešení byla také podrobná technická dokumentace a zajištění vložení veškerých textových a grafických podkladů do aplikace (content building).

Cíle projektu

Primárním cílem bylo navrhnout koncept, který by umožňoval snadnou konsolidaci více druhů informací z několika odlišných oblastí a umožňoval jejich snadné prohlížení a sdílení mezi uživateli, a to bez ohledu na typ používaného zařízení.

Druhotným cílem bylo pro tento nový koncept zajistit design, který bude v souladu s corporate identity klienta. Zároveň byl již na začátku kladen velký důraz na možnost vyhodnocení využití intranetové aplikace ze strany uživatelů, aby společnost Zentiva mohla posoudit celkový přínos tohoto projektu.

Součástí dodávky bylo také zajištění naprogramování celého řešení a nasazení na hosting klienta.

Výsledek

Společnost Zentiva získala za 6 měsíců od zadání novou a plně responzivní intranetovou aplikaci, jenž byla dodána jako end-to-end řešení a byla vytvářena kompletně na míru – od grafiky až po samotné ovládání systému a vytvoření vlastního systému pro řešení webové analytiky. 

Aplikace slouží jako informační můstek pro jednotlivé globální týmy a napomáhá k lepšímu sdílení informací mezi jednotlivými týmy po celém světě. 

Pro společnost Zentiva aktuálně pracujeme také na dalším rozvoji modulu pro webovou analytiku v rámci tohoto projektu.

Použité služby

Koncepty webových projektů
Koncepty webových projektů

Koncepty webových projektů

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení

Web Building
Web Building

Web Building

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Testování
Testování

Testování

Webová analytika
Webová analytika

Webová analytika

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!