Luna - rezervační a obchodní systém

Skladový a obchodní systém pro divizi Fundus. Systém zahrnuje také on-line katalog všech nabízených produktů.

20. 7. 2010
Klient: Barrandov Studio

Popis řešení

Pro dosažení těchto cílů Lundegaard, za intenzivní spolupráce vedení divize Fundus, navrhl modulární systém, jehož jádro tvoří skladová evidence. Díky tomuto jádru bylo možné vytvořit pro zákazníky on-line katalog, který kromě celkové nabídky obsahuje i informace o aktuálním stavu jednotlivých kostýmů rekvizit na skladě a termíny kdy mají být právě vypůjčené položky pravděpodobně vráceny. Současně si zákazníci mohou sestavit rozpočet, kolik je zapůjčení vybraných položek na požadovanou dobu bude stát, a vybrané položky si zarezervovat.

Důležitou součástí řešení byla i konverze stávající „papírové“ evidence cca 400.000 skladových položek do elektronické podoby. Systém dále podporuje veškeré činnosti spojené s obsloužením zákazníka, od podpisu smlouvy přes zapůjčení vybraných kostýmů nebo rekvizit až po fakturaci.

Způsob fakturace je možné nastavit podle individuálních potřeb daného zákazníka. Informační systém Luna je vytvořen v jazyce Java v prostředí aplikačního serveru Sun ONE. Provozován je na hardwarové platformě Sun.

Cíle projektu

V jedné z divizí filmových studií - ve skladu a půjčovně rekvizit dosáhnout zefektivnění procesů a především docílit:

  1. snížení nákladů
  2. získání nových zákazníků
  3. zvýšení výnosů ze stávajících (i budoucích) zákazníků

Výsledek

Převedení skladové evidence do elektronické podoby přineslo zcela nové a dynamické možnosti tvorby cen půjčovného, což by se mělo projevit ve zvýšení výnosů. Informace o obratu jednotlivých skladovaných položek jsou podkladem pro efektivnější řízení portfolia kostýmů a rekvizit, aby více odpovídalo potřebám zákazníků. To vedlo ke snížením objemu finančních prostředků vázaných ve skladovaném majetku a současně ke zvýšení výnosů z nich. Světově v tomto oboru zcela unikátní služby by měly vést k nárůstu počtu zákazníků celých Barrandovských studií.

Použité služby

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Testování
Testování

Testování

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení

SLA
SLA

SLA

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!