Lifetrace - aplikační technický monitoring portálu O2.sk

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zlepšit monitoring platformy Liferay, na kterém je postaven zákaznický portál O2.sk, tak, aby bylo možné predikovat možné problémy předem a reagovat tak dříve než dojde k samotnému výpadku.

Popis řešení

Využili jsme dlouholetých zkušeností s laděním výkonu a stability portálových řešení na portálu Liferay a systémů založených na programovacím jazyku Java. Díky tomu jsme vyvinuli monitorovací nástroj Lifetrace, který nám umožňuje nejen indikovat problémy a zjišťovat jejich příčiny, ale umí nás na ně upozornit předem. Řešení obsahuje kromě přehledného zobrazení sledovaných metrik a možnosti definice vlastních grafů a dotazů i řadu specializovaných sond, které jsou schopny číst podrobná data o běhu a výkonu systémů z jeho různých částí.

S klientem jsme nejdříve zmapovali současný stav architektury a infrastruktury a v souvislosti s tím nadefinovali, které sondy se budou v rámci monitoringu využívat. Zároveň jsme do rozsahu projektu přidali i některá vlastní napojení, která jsme vyvinuli speciálně pro tento projekt. Po nasazení výsledných uživatelských „dashboardů“ jsme se zodpovědnými zástupci jednotlivých systémů vydefinovali metriky a jejich mezní úrovně, při kterých dojde k upozornění na potenciální problém.

Lifetrace - aplikační technický monitoring portálu O2.sk

Výsledek

V současnosti nástroj Lifetrace detailně monitoruje produkční on-line kanál zákazníka, na který přistupuje mnoho tisíc uživatelů denně. Lifetrace upozorňuje konkrétní zodpovědné osoby v okamžiku, kdy dojde k nějakým nestandardním jevům v běhu systémů, a tým tak dokáže bezpečně předejít výpadkům. A v momentě, kdy k nim dojde, poskytuje dostatek informací k jejich analýze, nalezení a odstranění chyby.

Každý výpadek našeho online kanálu - portálu, který nabízí naše služby je pro nás kritický. Kromě toho, že okamžitě klesají tržby, ztrácíme i důvěru našich zákazníků, což je pro nás nejdůležitější. Nástroj aplikačního monitoringu Lifetrace nám umožňuje předvídat takové výpadky a ideálně zamezit vůbec jejich vzniku.

Ing. Peter Trnka

  • Head of IS Operations

Lifetrace detailně monitoruje online kanál, na který přistupuje mnoho tisíc uživatelů denně.

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!