Lead generation microsite a tvorba online strategie pro Hypostroj.cz
Lead generation microsite a tvorba online strategie pro Hypostroj.cz

Společnost Fincetrum se rozhodla výrazně posílit své online aktivity pro oblast služeb spjatých s poradenstvím v oblasti hypoték a jejich refinancování. K tomuto účelu chtěl klient vytvořit novou microsite, která bude sloužit jako hlavní lead generation kanál pro tyto služby.

10. 6. 2016
Klient: Fincentrum

Kateřina Tomanová

Projektová manažerka / Fincentrum

Od Lundegaardu jsme poptávali komplexní řešení vhodné na propagaci našich poradenských služeb v oblasti sjednávání nových hypoték a refinancování hypoték. K tomuto účelu jsme si nechali vytvořit soubor microsites, které slouží jako lead generation kanál pro naše online aktivity. Výsledná aplikace funguje dobře a spolehlivě.

Popis řešení

Klientovi jsme pomohli s kompletním realizací nového webu propagující hypoteční poradenství – od prvotního konceptu až po následnou realizaci. Na základě vstupní specifikace jsme vytvořili microsite na míru, jenž reflektuje závěry vyplývající z on-line strategie pro získávání nových leadů pro poradenství v oblasti hypoték a jejich refinancování.

Kostru webu tvoří přehledné stránky, kde jsou nastíněny možné scénáře, jež odpovídají potřebám definovaných cílových skupin. Celá komunikace je pak postavena tak, aby byla budována důvěra a úspěšně komunikována hlavní myšlenka, spočívající v doporučení finančního poradenství.

Cíle projektu

Primárním cílem bylo vytvořit platformu pro lead generation pro segment hypoteční poradenství. Původním požadavkem bylo připravit jednoduchou webovou platformu, která bude umožňovat srovnání výhodnosti běžných bankovních produktů a jenž bude propagovat reálně dosažitelné sazby při využití služeb finančního poradenství od Fincentra.

Z tohoto zadání následně vyplynula potřeba vytvořit novou responzivní microsite. Nové webové stránky měly sloužit jako hlavní podpůrný prodejní kanál a záchytný bod pro vybrané činnosti on-line marketingu a být cílovou stránkou (tzv. landing page) s dostatečnou přesvědčovací argumentací a silným konverzním efektem. Součástí zadání bylo také nastavení pokročilejší webové analytiky.

Výsledek

Pro klienta jsme navrhli web tak, aby byl intuitivní a měl přímočarou konverzní trasu pro zajištění vysokého konverzního poměru a sloužil jako hlavní lead generation kanál pro oblast finančních služeb. Projekt je postaven na systému CMS LARS Vivo umožňující snadnou správu a práci s webovým obsahem. Webová prezentace je responzivní (RWD), je tedy uzpůsobena pro zobrazení na všech typech zařízení (desktop, tablet, mobil).

Pro klienta jsme v prvotní fázi připravili kreativní koncept a dokument, jehož součástí byl také rozbor budoucí obsahové strategie a doporučení vztahující se k využití dalších možných příležitostí u jednotlivých digitálních kanálů. Výsledným výstupem pak byl nejenom nový web, ale i dokument shrnující problematiku on-line marketingu se zaměřením na požadavky klienta a cíle webu.

Použité produkty

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

Použité služby

Koncepty webových projektů
Koncepty webových projektů

Koncepty webových projektů

Testování
Testování

Testování

Web Building
Web Building

Web Building

Webhosting
Webhosting

Webhosting

Webová analytika
Webová analytika

Webová analytika

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Webtenance®
Webtenance®

Webtenance®

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!