Komunikační intranet pro 3M
Komunikační intranet pro 3M
Komunikační intranet pro 3M

Vytvoření komunikačního intranetu továrny 3M na zdravotnické potřeby v Polské Vroclavi.

15. 11. 2012
Klient: 3M

Maja Winogrodzka

Manufacturing Development Coordinator / 3M

Spustili jsme tento projekt za účelem vytvoření “vizitky” našeho výrobního závodu ve Vroclavi.

Jednalo se o mírně nestandardní úkol jak pro 3M, tak pro Lundegaard, především u produktového katalogu. I přesto se nám podařilo úspěšně dosáhnout vytyčeného cíle a dokonce to byla i zábava  - na naší straně určitě :)

Na projektu se mi velmi dobře pracovalo a jsem hrdá, že jej můžu sdílet se členy 3M komunity.

Popis řešení

Projekt byl rozdělen do tří fází:

 1. Domácí stránka, aktuality, stránka o továrně, organizační struktura
 2. Katalog procesů – včetně administračního rozhraní
 3. Katalog produktů – včetně administračního rozhraní

První fáze byla realizována podle schváleného grafického návrhu krátce po dodání podkladů zákazníkem. Vycházeli jsme při ní z mnohaletých zkušeností s tvorbou webů podle korporátních standardů 3M.

V rámci druhé a třetí fáze jsme provedli důkladnou analýzu potřeb klienta, abychom předešli nutnosti pozdějších úprav aplikační logiky a databázové architektury. Podklady byly dodané ve formě MS Excel dokumentů a během konzultací se zákazníkem v nich došlo k několika změnám a upřesněním.

Na základě finální verze podkladů byla vytvořena struktura databáze, importována data a realizována prezentační i administrační vrstva webové aplikace. Pro práci s daty byly využity technologie MS SQL a XSL, pro jejich prezentaci potom CSS a JavaScript. Při tvorbě aplikace byl kladen důraz na následující body:

 • Oddělení kódu aplikace od prezentovaných dat.
 • Intuitivní administrační rozhraní umožňující přehledně upravovat, přidávat a odstraňovat procesy a produkty.
 • Validace vstupů zabraňuje ztrátě funkčnosti aplikace způsobené zadáním chybných dat uživatelem.
 • Využití existujícího korporátního systému správy uživatelských oprávnění umožňuje přístup do administračního rozhraní pouze určeným osobám.
 • Způsob realizace klade důraz na minimální zatížení serveru. Výpočetně náročné operace související s prezentací dat probíhají na klientovi.
 • Data jsou uložena v interní 3M databázi a v případě potřeby dostupná k využití kdekoliv na korporátním intranetu.
 • Nezávislost na URL struktuře pro případ přesunu na jiné umístění.
 • Možnost znovu využít řešení pro další továrny s podobnými požadavky na prezentaci produktů nebo procesů.

Řešení bylo postavené na produktech WebSphere Portal (IBM)FatWire Content Server (Oracle) a SQL Server (Microsoft).

Cíle projektu

Vytvoření komunikačního intranetu pro továrny 3M na zdravotnické potřeby v Polské Vroclavi. Stránky mají poskytovat informace o historii továrny, její organizační struktuře, výrobních procesech a portfoliu jejích produktů. Výrobky mohou být distribuovány buď přímo spotřebitelům, nebo interně v rámci společnosti 3M. Podpora tohoto interního prodejního kanálu je primárním cílem projektu. Vzhledem k neustále se vyvíjejícímu sortimentu bylo potřeba umožnit vybraným pracovníkům továrny aktualizaci a přidávání informací v některých sekcích, aniž by museli zasahovat přímo do kódu stránek. Řešení bylo nutné provést na 3M EWCD (Enterprise Web Creation & Delivery) platformě, která nenabízí funkcionalitu běžného redakčního systému.

Výsledek

Projekt byl na začátku září 2012 po interním testování a kontrole kvality předán klientovi k uživatelskému testování. V rámci předání proběhlo školení uživatelů pro práci s administračním rozhraním přímo v sídle klienta ve Vroclavi.

Klient na konci září 2012 dokončil testování a projekt schválil. Kompletní prezentace již v tuto chvíli běží na produkčním intranetovém serveru. Veškerá data obou katalogů jsou plně pod kontrolou pověřených pracovníků klienta.

Použité služby

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!