IS „C-DESK“ – nejen helpdesk nejen pro IT
IS „C-DESK“ – nejen helpdesk nejen pro IT

„C-DESK“ je na míru vyvinutým systémem typu help-desk/service-desk postavený nad platformou MS Sharepoint 2010.

25. 7. 2012
Klient: Hello bank!

Popis řešení

Lundegaard se podílel již na přípravě konceptu, sběru požadavků a prováděl posléze detailní technickou analýzu pro vývoj.  Technicky vznikl systém postavený na SharePoint Foundation 2010, do kterého byla realizována velká řada uživatelského vývoje a vlastních „webparts“.

Systém řeší jak klasické workflow IT helpdesku (které je obecně známé), ale jeho pojetí je širší krom úkolů pocházejících z „helpline“ zahrnuje také:

  • „osobní úkoly“ – dlouhodobější záležitosti, manažerem, či samotným pracovníkem zadané úkoly
  • automatické úkoly generované událostmi  - systém je napojen na monitorovací systémy (např. Foglight), které reportují výpadky systému a které jsou na základně procesních a zodpovědnostních pravidel automaticky přidělovány řešitelům
  • opakované a rekurentní úkoly
  • úkoly přicházející z potřeby nového vývoje na projektech (integrace na systém pro podporu projektového řízení IS CHMIT

Pracovníci IT tedy mají v jednom systému defakto všechny pracovní úkoly s jejich prioritizací. Manažeři mají k dispozici způsob strukturovaného úkolování, ucelené přehledy a reporty o „performance“ řešitelských skupin a nástroje pro eskalaci a prioritizaci úkolů.

Hlavní využité technologie: Microsoft Sharepoint foundation 2010Miscrosoft SQL 2008, reporting services, Active Directory.

Cíle projektu

V rámci procesů IT governance a požadavků lepší měřitelnosti fungování IT byly definovány požadavky na nový helpdesk systém, který nahrazuje existující, již zastaralou proprietární technologii.

Cílem bylo postavit systém, který primárně pomůže pracovníkům IT udržovat pořádek nejen v servisních úkolech a zároveň se stane základem pro obecný service-desk systém pro další oddělení, kde je důležité sledovat stavy, workflow a garanci vyřešení velkého počtu drobných požadavků.

Výsledek

Systém se podařilo po poměrně krátké adaptační době nasadit do provozu a plně nahradit původní systém pro IT helpdesk.

Systém je navíc od začátku stavěn jako velmi otevřený a konfigurovatelný (co do nastavení workflow, stavů, práv a rolí uživatelů) a předpokládá se jeho brzké rozšíření i pro procesy a teamy mimo IT oddělení.

Použité produkty

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Použité služby

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Testování
Testování

Testování

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!