Intranet pro společnost Metlife
Intranet pro společnost Metlife
Intranet pro společnost Metlife

Realizace firemního intranetu Tam Tam pro pojišťovnu MetLife.

29. 1. 2015
Klient: Metlife

Popis řešení

Pro českou pobočku významné nadnárodní pojišťovací společnosti MetLife jsme navrhli a realizovali intranet nazvaný Tam Tam. Nový intranet byl budován na platformě MS SharePoint 2013 jež je skupinou MetLife využívána a preferována při dodání specifických řešení.

Intranet obsahuje sekce a aplikace podporující nejen komunikaci shora dolů (články, kalendář akcí, monitoring tisku, knihovna dokumentů), ale posilují i komunikaci v rámci a mezi jednotlivými odděleními (projekty, oddělení) či mezi jednotlivci (osobní stránky). Zahrnuje také napojení na Active Directory a systém Docházka pro jednotné přihlašování a získávaní údajů o uživatelích intranetu využívaných např. v telefonním seznamu. Zvýšení atraktivity podporuje Free zone sekce, ve které se zaměstnanci přímo podílí na jeho obsahu (bazar, fotky z firemních akcí, Tam Tam chat s vedoucími pracovníky).

Cíle projektu

Cílem nového intranetu bylo nahradit nevyhovující stávající intranet, jenž byl morálně i technologicky zastaralý. Původnímu řešení chyběla větší atraktivita a užitečnost, existovala zde velká závislost na dodavateli a nebylo jej snadné rozvíjet.

Společným úkolem bylo vytvořit místo, kde lidé začínají s hledáním firemních informací, zlepšit šíření informací na všech úrovních a všemi směry a zajistit jejich lepší dohledání. Vytvořit intranet, jenž odpovídá moderním trendům, postavení firmy a standardu doby. Intranet měl umožnit kolaboraci na tvorbě obsahu intranetu napříč firmou a zajistit flexibilnější, rychlejší a častější aktualizaci obsahu. V neposlední řadě bylo potřeba zajistit pořádek ve firemních dokumentech a urychlit adaptaci nových zaměstnanců.

Výsledek

V předvýrobní etapě proběhla byznys analýza a analýza požadavků spolu s konceptem intranetu a kreativními grafickými návrhy. V další, výrobní etapě, jsme pokračovali v realizaci základní verze intranetu primárně určeného na vzájemnou komunikaci a sdílení informací- Nedílnou součástí byla i migrace obsahu a zaškolení klíčových zaměstnanců firmy.

Nový intranet Tam Tam byl spuštěn v listopadu 2014 po velmi krátkém a intenzivním období realizace, jež si vyžádal pozdější start projektu. Přesto v této velmi krátké době vznikl produkt s atributy moderního a úspěšného intranetu. Je nejenom hlavním rozcestníkem ke všem aplikacím a obsahu, podporuje moderní formy obsahů (video, foto, animace, infografiku), má atraktivní vzhled, zároveň je v souladu s CID a klade důraz na funkčnost a UX. Obsahuje více zajímavého, aktualizovaného obsahu, zahrnuje sociální prvky a podporuje volnější přímou komunikaci mezi zaměstnanci a otevřenější komunikaci firmy směrem k zaměstnancům. Zároveň umožňuje decentralizaci správy a publikace.

Vznikl moderní nástroj, využívající všechny dnešní možnosti a umožňující snadno a standardním způsobem budovat další agendy.

V současnosti probíhá monitoring užití intranetu v pilotním provozu. Na základě získaných informací a zpětné vazby od uživatelů je plánován jeho další rozvoj včetně realizace méně důležitých požadavků či složitějších agend, na které se nedostalo v rámci této etapy.

Použité produkty

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Použité služby

Prototypování
Prototypování

Prototypování

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Testování
Testování

Testování

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!