Integrační práce na Zákaznickém energetickém portálu Letiště Praha, a. s.
 Integrační práce na Zákaznickém energetickém portálu Letiště Praha, a. s.
 Integrační práce na Zákaznickém energetickém portálu Letiště Praha, a. s.

Cílem projektu bylo zpřístupnit údaje o spotřebě energií pro vybrané zákazníky Letiště Praha, a.s., jako integrální součást webového portálu prg.aero.

8. 6. 2012
Klient: COLSYS-AUTOMATIK, a.s.

Lukáš Pokorný

vedoucí projektu / COLSYS-AUTOMATIK, a.s.

S firmou Lundegaard jsme se setkali v roce 2012 na projektu vytvoření Zákaznického energetického portálu Letiště Praha. V rámci projektu jsme řešili otázky týkající se mezisystémové integrace, bezpečnosti a dodržení designu webové aplikace (tzv. corporate identity). Na naší spolupráci si ceníme komunikace mezi vývojovými týmy, dodržení časového harmonogramu a kvalitního provedení dílčích částí projektu. Zákaznický energetický portál se podařilo dokončit a odevzdat v řádném termínu.

Popis řešení

Ve spolupráci se společností COLSYS-AUTOMATIK, a.s.,  která zajišťovala implementaci IS ENERGIS, bylo nejprve připraveno zadání a následně provedena implementace. V rámci specifikace byl definován způsob napojení na portál prg.aero resp. integrace na CMS LARS Vivo. Během implementace došlo k úpravě vybraných částí uživatelského prostředí IS ENERGIS pro potřeby zobrazení na stávajícím webovém portálu prg.aero, v souladu s definovanými vizuálními pravidly Letiště Praha. Na celkovém řešení se dále podílel výrobce informačního systému ENERGIS, firma INSTAR ITS Ostrava, a.s.

Celý projekt byl příkladem řešení, které je opřené o principy webové integrace. Lundegaard jako webový integrátor zajistil vhodné propojení na interní systém při zachování podmínek úspěšně fungujícího korporátního řešení:

  • centrální přístup k jinak decentralizovaně uchovávaným informacím,
  • integrace na interní systém (IS ENERGIS),
  • možnosti personalizace obsahu pro cílové skupiny uživatelů (uživatelé IS ENERGIS),
  • aktivní interakce uživatelů,

silná provozní platforma (CMS LARS Vivo) umožňující plnohodnotný provoz a rozvoj portálu, poskytující nástroje pro snadnou decentralizovanou správu vybraného obsahu

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zpřístupnit údaje o spotřebě energií pro vybrané zákazníky Letiště Praha, a.s., jako integrální součást webového portálu www.prg.aero, s tím, že veškeré údaje budou čerpány z informačního systému ENERGIS.

Výsledek

Výsledná podoba napojení na informační systém ENERGIS splňuje požadavky na integraci do portálu www.prg.aero dle velmi přísných bezpečnostních kritérií a uživatelské dostupnosti. Celé řešení umožňuje flexibilní možnost rozšiřování systému v závislosti na samotné aplikaci informačního systému ENERGIS. Aplikace je nyní dostupná v českém a anglickém jazyce, další jazyky mohou být přidávány flexibilně dle požadavků klienta.

Použité produkty

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

Použité služby

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Technické konzultace
Technické konzultace

Technické konzultace

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!