HelpDesk 2.0

Společnost Wood&Company nasadila novou verzi agendy Helpdesk implementovanou na platformě MS Sharepoint 2007.

20. 7. 2010
Klient: Wood & Company

Popis řešení

Identifikace stávajícího procesu Úprava procesu s pomocí konzultační firmy Sharepoint (WSS) má zákazník rozjeté a IT má zájem si ho „vyzkoušet v praxi“ ale neví jak a na co (jaké implementovat agendy) Zákazník se chce účastnit implementace pro zvýšení interního know how Sharepoint vhodný pro připravenost an řešení potřeby a zároveň jako standardizovaná platforma pro vývoj a nasazení dalších agend (a přechodu na MOSS).

Při vývoji jsme použili nástroje:

  • Microsoft Visual Studio 2008 - Profesional edition (programovací jazyk C#, návrh a implementace Workflow za pomoci vestavěného editoru)
  • .Net Framework 3.5 Windows SharePoint Services 3.0 Tools: Visual Studio 2008 Extensions
  • Interní framework Olaf 3.0 pro podporu implementace pod WSS 3.0 (speciální fields, opakující se části WF, features, web parts)

Nasazení projektu: Nasazení projektů proběhlo iterační metodou. Od prvotního prototypu proběhlo několik cyklů připomínek a postřehů až k finální verzi nasazené v produkčním prostředí. Projekt se nasazoval do již existujícího prostředí WSS 3.0 a bylo nutné zabezpečit splnění podmínek bezpečnostní politiky společnosti. Produkční prostředí bylo z důvodu bezpečnostní politiky odděleno od internetového prostředí a nasazení proběhlo instalaci přímo na místě u zákazníka Zákazník následně převzal administraci agend svým interním IT oddělením.

Cíle projektu

Během prvního měsíce se v HelpDesku evidovalo cca 1 tis. požadavků. IT je schopno garantovat odbavení požadavků v definované lhůtě (interní SLA) CIO je schopen kvantifikovat požadavky na lidské zdroje vzhledem k počtu a druhu požadavků Zaměstnanci si na nový systém zvykli a běžně ho využívají.

Výsledek

Samotná realizace proběhla dle původně navrženého časového plánu v horizontu cca 3 měsíců s dodržením veškeré původně požadované funkcionality. Klientovi byl dodán plně konfigurovatelný systém včetně programátorské dokumentace, která je základním stavebním kamenem pro další rozvoj a modernizaci aplikace.

  • Využití pokročilých funkcí Google Maps API
  • Webové rozhraní optimalizované pro: IE, FF, Opera, Safari
  • 8 jazykových verzí

Použité produkty

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Použité služby

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!