Sharepoint formulář

Sharepoint formulář pro interní potřebu oddělení „Complaints“ společnosti Zentiva

1. 9. 2015
Klient: Zentiva

František Jeřábek

IS Europe and Corporate Functions, MCO CZ&SK / Zentiva

Dodané řešení a spolupráce specialistů z vaší společnosti při realizaci nás utvrdili o vhodnosti vybraného technologického nástroje i vhodnosti vybraného dodavatele.

Popis řešení

Společnost Zentiva nás oslovila ve věci vývoje formuláře pro zaměstnance, který měl být přístupný na jejím intranetu. Společným výběrem byl jako vhodný technologický základ zvolen MS Sharepoint. Při realizaci byl kladen důraz na uživatelskou přívětivost a připravenost na zobrazování ve více jazycích. Aplikace je integrována se službami MS Exchange. Formulář má nastaveno workflow pro výsledné zhodnocení vyplněného formuláře

Cíle projektu

Cílem projektu byl vývoj a implementace Sharepoint formuláře dostupného pro zaměstnance přes webový prohlížeč na intranetu společnosti. 

Výsledek

Aplikace byla po vývoji v českém jazyce otestována a následně nasazena na intranet klienta, kde byla rozšířena o anglickou a slovenskou jazykovou verzi. Realizace splnila očekávání klienta a stanovené požadavky na aplikaci a ihned po jejím nasazení se začíná řešit rozšíření o další jazykové verze.

Použité produkty

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Použité služby

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Testování
Testování

Testování

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení