„E-signing“ a dematerializace
„E-signing“ a dematerializace
„E-signing“ a dematerializace

Cílem projektu bylo vymyslet a následně realizovat technologie pro digitální podepisování úvěrových smluv (E-signing) a zajistit integraci navrhnutého řešení.

30. 12. 2013
Klient: Hello bank!

Jan Dryje

IT manager / Hello bank!

První úvahy a průzkumy možných technických řešení pro projekt „Elektronické evidence smluv v divizi Distribuce“ jsme se společností Lundegaard začali řešit před více než dvaceti měsíci. V době inicializace projektu neexistovalo ve finančním sektoru obdobné řešení. Doposud neexistuje jediný výrok soudu, který by obdobnou elektronickou dokumentaci k úvěrové smlouvě nějak hodnotil.

Řešení mělo velké dopady do ostatních provozních aplikací, díky velké integraci s mnoha systémy a nezbytné změně obchodních procesů.

Systém si hned po svém nasazení prošel až nečekanou zátěží, když u klíčového prodejního partnera probíhala zvýhodněná akce generující vysoce nadstandardní počet úvěrových žádostí. Během prvních pár dní se podařilo zpracovat několik stovek digitálně podepsaných smluv bez jakýchkoli technických problémů. Dle hodnocení obsluhy na kontaktních místech jsou digitální smlouvy, oproti klasickému "papírovému" postupu, uzavřeny v podstatně kratším čase. Největší úspory jsou generovány odstraněním manipulace s fyzickou složkou úvěru (zasílání, archivace a kontrola správnosti) u obchodních partnerů.

Přijetí zákazníky všech věkových kategorií bylo pozitivní. Na pilotních prodejních místech se více než 90% žádostí prvních dnů uzavíralo jen digitálně.

Řešení plánujeme dále distribuovat do naší partnerské sítě a zároveň už přemýšlíme, jak technologie a poznatky aplikovat u dalších prodejních postupů a procesů.

Popis řešení

Součástí řešení byla prvotní rešerše možností a technologické proveditelnosti záměru zavést možnost tzv. vizuálního elektronického biometrického podpisu. Po zhodnocení možností, vyrobení „proof of concept“ prototypů a zvážení legislativních aspektů bylo s klientem zvoleno a realizováno řešení postavené na technologiích společnosti Signotec.

Samotné řešení se skládá z několika souvisejících částí, zejména:

  • Vlastní front endové aplikace pro zobrazení podepisovaných dokumentů, sejmutí biometrického podpisu pomocí tzv. „Signature Padu“ a jeho průkazné spojení s podepisovaným dokumentem na prodejním místě
  • Serverová část poskytující podepisované dokumenty a fungující jako jakási „podatelna“ pro příjem digitálně podepsaných dokumentů a jejich řízené předávání do dalších interních systémů (zejména do DMS)
  • Úpravy a integrace do partnerského prodejního systému (B2B Extranet), ve kterém dochází k sjednávání smluv a v kterém je pokryt celý proces, počínaje souhlasem se zpracováním osobních údajů a konče u samotného podpisu návrhu smlouvy
  • Rozšíření a modernizace systému tiskových služeb, které poskytují smluvní PDF dokumenty, nově již připravené na opatření digitálními podpisy

Celé řešení bylo důkladně analyzováno a navrhováno s myšlenkou na bezpečnost, legislativní mantinely a průkaznost vzniklých dokumentů při ověřování či soudním sporu. Naplno jsou využity možnosti formátu PDF (certifikáty, vrstvení verzí s podpisy) a kryptografie (včetně umístění potřebných certifikátů přímo v podpisových zařízeních).

Uživatelské rozhraní a chování bylo specificky navrženo pro prodejní místa klienta. Využívá se koncept dvou monitorů, kdy prodávající osoba plně kontroluje proces a parametry smlouvy a zákazník si na svém monitoru může nezávisle zkontrolovat obsah podepisovaného dokumentu i zpracování svých podpisů.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vymyslet a následně realizovat technologie pro digitální podepisování úvěrových smluv (E-signing) a integrovat tuto část v rámci řešení kompletní „dematerializace agendy“, tj. odbourání listinných dokumentů z prodejního procesu („Paperless koncept“)

Výsledek

Výsledkem je ucelené řešení nasazené v praxi u několika klíčových prodejních partnerů klienta. V následujících měsících předpokládáme rozšíření na desítky prodejních míst .

Na daných prodejních místech je „bezpapírový“ proces praktikován jako prioritní způsob uzavření smlouvy, díky němuž se daří odbavit více žádostí ve stejném čase a výrazně rychleji financovat zákazníkovi samotný úvěr.

Použité produkty

Signotec
Signotec

Signotec

Použité služby

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Testování
Testování

Testování

SLA
SLA

SLA

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!