ALDISA
ALDISA
ALDISA

B2B aplikace ALDISA - ALD Internetový System Autorizací.

20. 7. 2010
Klient: ALD Automotive

Aleš Kruczek

IT ředitel společnosti ALD Automotive / ALD Automotive

Využití extranetového řešení nám kromě jiného umožnilo ušetřit jednoho pracovníka v technickém servisu a rovněž být na špičce mezi firmami poskytujícimi full-service leasing, protože obdobnou službu, v současné době, žádna jiná společnost nenabízí.

Popis řešení

Na základě požadavků společnosti ALD Automotive jsme dodali řešení postavené na platformě MS .NET 2.0 s užitím dalších technologií a produktů jako Windows Server 2003MS SQL Server 2005 a IIS 6.0. Řešení zahrnovalo:

  • samotnou aplikaci zprostředkující interakci s uživatelem,
  • webovou službu komunikující s obchodním systémem,
  • lokální systémovou službu zajišťující synchronizaci dat s obchodním systémem

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu byla automatizace schvalování standardních servisních služeb a integrace na stávající obchodní systém běžící na databázi Oracle 10.2g. Konkrétni požadavky na aplikaci:

  • Zefektivnit schvalování tak, aby pracovníci ALD vybavovali jen nestandardní požadavky.
  • Přístupnost 24x7 prostřednictvím Internetu.
  • Maximální uživatelská přívětivost.
  • Evidence a přenos autorizovaných požadavků do obchodního systému.
  • Výměna dat s obchodním systémem prostřednictvím webové služby.
  • Využití stávající infrastruktury a licencí, žádné dodatečné náklady.
  • Zabezpečení proti neoprávněnému užití a logovaní.

Výsledek

Navržené řešení umožnilo připravit pro zákazníky „webbased“ aplikaci s intuitivním a přehledným uživatelským rozhraním, které pokrývá větší část schvalovacího procesu.

Po zavedení nových funkcí se zvýšil počet on-line žádostí o schválení z cca 2500 ročně (2008) na 6500 ročně (2009), resp. cca 10000 ročně – očekávané pro rok 2010).

Použité služby

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Softwarový vývoj
Softwarový vývoj

Softwarový vývoj

Projektové řízení
Projektové řízení

Projektové řízení

SLA
SLA

SLA

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!