3M Coban 2 – Srovnávač produktů

Vytvořili jsme prodejní aplikaci pro porovnávání úspory 3M řešení vůči konkurenci. Aplikaci využívají obchodníci na iPadech během jednání se zákazníky.

31. 3. 2015
Klient: 3M

Popis řešení

Navržené řešení spočívá v iPresent aplikaci, která porovnává roční náklady užívání 3M řešení oproti dvěma největším konkurentům na trhu.

Kromě zmiňovaných kalkulací také aplikace pomáhá budovat povědomí o značce Coban svým prvotřídním designem. Aplikace totiž reflektuje novou 3M firemní identitu, která byla implementována začátkem roku 2015.

Obchodní zástupce při návštěvě klienta zadá počet pacientů nemocnice a konkurenční produkt, který nemocnice využívá. Aplikace okamžitě zobrazí pomocí grafu možné úspory, kterých může nemocnice dosáhnout, pokud přejde na 3M řešení. Výsledky jsou snadno pochopitelné a pomáhají přesvědčit klienta k zakoupení řešení. Výstupy kalkulací lze rovněž poslat z aplikace zákazníkům přímo na email.

Všechny výpočty se mohou opřít o vědecké studie, které jsou k dispozici přímo v aplikaci a budují tak důvěryhodnost celého řešení.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvoření prodejního nástroje, který bude podporovat obchodní tým v každodenní práci se zákazníky.

3M Coban 2 je unikátní dvouvrstvý kompresní systém, který se využívá pro efektivní léčbu bércových vředů a otoků dolních končetin. Koncovým zákazníkem jsou tedy nemocnice a další specializovaná zdravotnická zařízení.

Obchodní zástupci používali při jednání s potenciálními zákazníky „kalkulačky“ v Excelu, pomocí kterých prokazovali úspory nákladů při přechodu na 3M řešení. Tyto nástroje ovšem nebyly použitelné jako prodejní, byly velmi nepřívětivé při používání před zákazníkem a klienti často nerozuměli konkrétním znázorněným přínosům.

Lundegaard navrhl elegantní řešení pomocí aplikace, která využívá platformu iPresent.

Výsledek

Tento projekt byl jedním z řady iPresent aplikací zpracovaných pro divizi 3M C3SD. Byla to ale první aplikace navržená v souladu s nově představenou firemní identitou.

Aktuálně se aplikace aktivně využívá v UK a připravují se lokalizace do dalších zemí Západní Evropy.

Použité produkty

iPresent
iPresent

iPresent

Použité služby

SW analýza a design
SW analýza a design

SW analýza a design

Prototypování
Prototypování

Prototypování

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Testování
Testování

Testování

Webová analytika
Webová analytika

Webová analytika

Chci podobné řešení

Poptávka
* Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!