Klientem od roku:
2011

Již více než 40 let poskytuje Institut klinické a experimentální medicíny zdravotnické služby na špičkové úrovni. Hlavním cílem institutu je neustálé zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Je jedním z největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v České republice zaměřených na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantaci orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu. 

Realizovaná řešení