Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v České republice v roce 2014 sdružuje 30 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv. Své členské společnosti zavazuje k dodržování Etického kodexu AIFP. Asociace vznikla v roce 1993 pod názvem Mezinárodní asociace farmaceutických společností. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA). V roce 2013 sdružuje 30 členských společností, výrobců originálních léků.

Realizovaná řešení