Změna VOP služby Webhosting

30.11.2017
Změna VOP služby Webhosting

Dnem 1. 1. 2018 nabývá účinnosti nová úprava všeobecných obchodních podmínek (VOP) služby Webhosting.

Změna spočívá v úpravě hlavních parametrů služby, změně právní formy naší společnosti na akciovou společnost a formálními změnami plynoucí z úprav legislativy. 

Moderní webová řešení stále častěji neposkytují pouze statický obsah (stránky), ale i jiné služby. Požadavky na tyto služby znamenají rostoucí zátěž pro hostingovou infrastrukturu. 

Stávající výpočet zatížení serveru v podobě DPW (Daily Page Views) již tak nereflektuje skutečnou zátěž serveru. Z toho důvodu jsme tuto metriku nahradili dynamickými požadavky a jejich časovými limity (DDR - Daily Dynamic Requests). Stávající DPW jsou převedeny na nové hodnoty DDP 1:1, protože s jedná o jejich podmnožinu. Pro klienty, kterým hostujeme běžné webové řešení, nepředpokládáme rozdíly ve fakturaci. 

Snížili jsme také limit pro stanovení nedostupnosti webu z 10 s na 5s. Zvyšujeme tak kvalitu poskytnuté služby při zachování stávajících finančních podmínek. 

Upravené všeobecné obchodní podmínky přikládáme. Jsou také dostupné ke stažení zde.