výpadek 12.1.2017 a prevence DDoS

12.01.2017
výpadek 12.1.2017 a prevence DDoS

nasazení prevence DDoS útoků

Dne 12.1.2017 došlo k dalšímu DDoS útoku na naši infrastrukturu. Analýzou probíhajícího útoku bylo zjištěno, že se jedná o stejný typ útoku jako v předchozím případě. Proto došlo k nasazení nových pravidel v nastavení firewallu, které byly původně naplánovány na pondělí 16.1.2017 již během probíhajícího útoku. Aplikací nové konfigurace byl problém vyřešen. Zhoršená dostupnost webů se tak projevovala po dobu 40 minut v čase od 14:54 do 15:34.