Wood & Company má nový web

14.02.2007

Dlouholetý klient společnosti Lundegaard brokerská společnost Wood & Company se rozhodl redesignovat korporátní prezentaci.

Korporátní web získal nový moderní design, který plně respektuje corporate design společnosti. Součástí webu jsou i služby pro klienty této společnosti. Jedná se o aplikaci "Woodoo", která vytváří denně PDF reporty. Tyto reporty jsou generovány automaticky na základě napojení na firemní data a externí databáze (Reuters, Bloomberg apod.). Tyto reporty jsou poté automaticky rozesílány emailem klientům Wood & Company, prostřednictvím napojení na firemní Exchange server. Díky přístupnosti aplikace přes webové rozhraní mohou analytici pracovat i mimo formu a v terénu.

Aplikace umožňuje automatizovat tvorbu reportů, dříve složitě a zdlouhavě kompilovaných v kancelářských aplikacích a následně DTP zpracovávaných. Nyní analytici vloží do aplikace bloky obsahu, které aplikace zkombinuje s daty z různých dalších informačních zdroje. Výsledné reporty tak mají jednotný grafický vzhled a jejich příprava zabere mnohem méně času. Díky tomu je možné distribuovat klientům mnohem aktuálnější reporty než dříve.
Klienti si na webu společnosti mohou vybrat, které reporty chtějí dostávat. Aplikace jim je potom zasílá automaticky.