Web společnosti PRE se stal absolutním vítězem letošního ročníku soutěže WebTop100

09.11.2014
Web společnosti PRE se stal absolutním vítězem letošního ročníku soutěže WebTop100

Web společnosti Pražská energetika, a.s. se stal absolutním vítězem letošního ročníku soutěže WebTop100 v hlavní kategorii „Firemní web“.

Absolutní vítězství webu PRE.cz v hlavní kategorii soutěže a zároveň první místo v kategorii Průmysl a energetika následují po řadě úspěchů z minulých let, kdy se web Pražské energetiky pravidelně umisťoval na předních příčkách v kategorii energetika a v soutěži celkově.

Společnost Lundegaard poskytuje Pražské energetice strategické partnerství v oblasti návrhu webu, kdy se podílí na analýze použitelnosti, architektuře webu a přípravě prototypů. Web PRE obdržel maximální možné hodnocení mimo jiné právě v části User Experience, která spolu s obsahem webu představuje nejdůležitější hodnotící kritérium odborné poroty.

Kromě koncepční fáze se Lundegaard podílí i na vývoji a správě webu. Společnosti PRE dlouhodobě poskytuje vlastní vývojové kapacity, které vyvíjejí samotný web a vystupují také jako konzultanti systému CMS LARS Vivo. Lundegaard tuto webovou platformu sám vyvíjí a společnosti PRE ji poskytuje v licenci LDK (Lars Development Kit), která jí umožňuje upravovat a rozšiřovat její zdrojový kód o vlastní funkce.

CMS LARS Vivo – platforma spojující všechna řešení

CMS LARS Vivo slouží ke snadnému vytváření a editaci internetových prezentací bez nutnosti umět programovat. Systém je určen pro střední a velké organizace, existuje ale i v „odlehčené“, cenově výhodné LITE verzi pro menší internetové prezentace. Pro potřeby vlastního rozvoje je nabízen také v licenci LDK, která umožňuje upravovat zdrojový kód a rozšiřovat systém o vlastní komponenty.

Prototypování webových portálů

Pro maximální zefektivnění výroby a rychlé ověření návrhu Lundegaard využívá metodu „rapid prototyping“. Výstupem je interaktivní maketa budoucího portálu, simulující klíčové funkcionality a někdy také finální vzhled. Vzniká většinou v úvodních fázích projektu a díky využití specializovaných nástrojů je příprava prototypu velmi rychlá. Právě rychlost je klíčovým parametrem prototypování, a podporuje tak i s omezeným rozpočtem několikanásobné iterace designu reflektující výsledky uživatelského testování i případné připomínky zadavatele. Po ověření klíčových vlastností návrhu (v několika rychlých iteracích) představuje prototyp vizualizované zadání klíčových částí portálu pro následný vývoj.