Web PREdistribuce.cz se stal vítězem kategorie „Průmysl a energetika“ v letošním WebTop100

12.11.2015
Web PREdistribuce.cz se stal vítězem kategorie „Průmysl a energetika“ v letošním WebTop100

Web dceřiné společnosti Pražské energetiky PREdistribuce se stal vítězem kategorie „Průmysl a energetika“ 14. ročníku WebTop100.

Vítězství webu predistribuce.cz v kategorii Průmysl a energetika následují po řadě úspěchů z minulých let, kdy se weby Pražské energetiky pravidelně umisťovaly na předních příčkách právě v kategorii „Průmysl a energetika“ a v soutěži celkově.

Společnost Lundegaard poskytuje Pražské energetice strategické partnerství v oblasti návrhu webů, kdy se podílí na analýze použitelnosti, architektuře webu a přípravě prototypů. Web PREdistribuce obdržel maximální možné hodnocení mimo jiné právě v části User Experience, která spolu s obsahem webu představuje nejdůležitější hodnotící kritérium odborné poroty.

Kromě koncepční fáze se Lundegaard podílí i na podpoře webu. Společnosti PRE dlouhodobě poskytuje konzultanty v oblasti UX, prototypování a designu a systému CMS LARS Vivo.

Prototypování webových portálů

Pro maximální zefektivnění výroby a rychlé ověření návrhu Lundegaard využívá metodu „rapid prototyping“. Výstupem je interaktivní maketa budoucího portálu, simulující klíčové funkcionality a někdy také finální vzhled. Vzniká většinou v úvodních fázích projektu a díky využití specializovaných nástrojů je příprava prototypu velmi rychlá. Právě rychlost je klíčovým parametrem prototypování, a podporuje tak i s omezeným rozpočtem několikanásobné iterace designu reflektující výsledky uživatelského testování i případné připomínky zadavatele. Po ověření klíčových vlastností návrhu (v několika rychlých iteracích) představuje prototyp vizualizované zadání klíčových částí portálu pro následný vývoj.