Vyjádření Lundegaardu k aktivitám společnosti Wi s.r.o.

09.12.2013

Společnost Lundegaard se distancuje od aktivit společnosti Wi s.r.o. a podniká kroky proti hrubému zneužití obsahu firemní prezentace www.lundegaard.eu.

Během záři byla zprovozněna a je dále upravována prezentace společnosti Wi s.r.o. na adrese www.web-integrator.cz. V rámci této prezentace jsou porušována autorská práva, neboť jsou bez našeho souhlasu prezentovány informace a texty převzaté z webů, které společnost Lundegaard provozuje, a to v doslovném znění.

Vyjma kontaktů jsou neoprávněně převzaty téměř všechny obsahy. Jedná se o sekce Produkty, Služby, Novinky, Technologie, Řešení, které jsou převzaty slovo od slova. Většina Referencí byla převzata také doslovně.

Společnost Wi. s.r.o. není partnerem organizací uvedených v patičce, jejichž loga také použila. Jedná se o UX Asociaci, Microsoft, AsociaceBIZ a další.

Společnost Lundegaard nemá nic společného s Wi s.r.o. a její jednání vnímá jako poškození svého dobrého jména a parazitování na patnáctiletém podnikání na českém trhu.