Vliv vládních opatření proti COVID-19 na činnost českých podniků

24.07.2020

V průběhu března muselo mnoho společností buď zcela zastavit výrobu a prodeje, nebo je z velké části omezit. Příčinou byla vládní nařízení. Rozhodli jsme se oslovit vybrané české podniky a zjistit, co pro ně tato bezprecedentní situace znamenala a jak na ni zareagovali.

Podařilo se nám získat odpovědi od více než třiceti významných podniků z různých odvětví (Automotive, Maloobchod a velkoobchod, Bankovnictví a finanční služby, IT, Pojišťovnictví, Potravinářský průmysl, Logistika apod.).

Většina dotázaných se shodla, že zavedená opatření činnosti jejich firmy narušila. Ať už se jednalo o omezení provozu, zavřené hranice či social-distancing na veřejnosti. Každý druhý zaměstnavatel téměř okamžitě poslal své zaměstnance na home office a celkově se prosadila komunikace na dálku (telekonference, online schůzky apod.).

graf_1

Kromě odvětví logistiky všechny dotázané společnosti zaznamenaly pokles nebo stagnaci poptávky po svých službách a produktech.

graf_2

Vládní nařízení měla vliv na provoz více než poloviny dotázaných firem a pro 35 % z nich znamenala zásadní omezení provozu.

graf_3

64 % dotázaných společností buď očekává pokles zisku, anebo rovnou skončí v mírné ztrátě, kterou si může dovolit. Necelá polovina plánuje méně investic v tomto i následujícím roce.

graf_4

Změny nastaly také v plánování již rozjetých nebo budoucích projektů. Velká část z nich byla pozastavena nebo přibrzděna.

graf_5

Díky zkušenosti s prací na dálku, kterou byly podniky nuceny poměrně rychle zavést, plánuje polovina z nich více digitalizovat své interní procesy a začít přesouvat vybrané činnosti, které dříve vykonávaly pouze osobně u zákazníků, do online světa.

Na základě odpovědí lze také shrnout, že dotázané firmy nejsou spokojeny s vládní podporou a považují ji za nedostatečnou, chaotickou a komplikovanou.