Testovali jsme v HUBRU (laboratoře pro studium lidského chování)

15.06.2017

Zahájili jsme spolupráci s unikátní laboratoří lidského chování při PEF ČZU. Ověřili jsme si, že propojení vědecké a komerční sféry může fungovat.

Proč a kdy testujeme použitelnost?

Pokud chceme znát uživatele svého webu nebo aplikace, je nezbytné k tom využívat analytické nástroje. Díky analytice získáme odpovědi na otázku „CO“ uživatelé dělají, ale odpovědi na otázky „PROČ“ a „JAK“ z analytiky nedostaneme. Zde přichází na řadu právě uživatelské testování.

Je možné tak odhalit největší problémy v použitelnosti a zjistit potřeby a očekávání uživatelů. Dozvíme se například, zda a jak se uživatelé na webu orientují, jak postupují při vyplňování různých formulářů nebo jestli jsou srozumitelné všechny použité prvky – celkově nás zajímá, jak snadno se uživatel dostane k cíli, který jsme danému webu vytyčili. Na těchto zjištěních pak stavíme koncept dalšího postupu pro úpravy nebo další vývoj webu nebo aplikace.

V jakých fázích testování použít? Ideálně ve všech fázích projektu, tzn. již od samotného začátku u základního prototypu, v průběhu vývoje i v samotném závěru před spuštěním do ostrého provozu. V případě uživatelského rozhraní jsou větší opravy náročné a často se chyby v prezentační vrstvě přenáší až do jádra aplikace, proto je testování během celého procesu vývoje velmi důležité.

Co je HUBRU?

HUBRU (Human Behavior Research Unit / Laboratoře pro studium lidského chování) je unikátní pracoviště při PEF ČZU v Praze (Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity). Jedná se o spojení dvou laboratoří. Laboratoře pro výzkum použitelnosti (Usability Lab) a laboratoře pro práci s virtuální realitou. Obě tyto laboratoře jsou podpořeny možností využívat vybavení biometriky. HUBRU představuje průlom v oblasti komplexního výzkumu lidského chování.

HUBRU - laboratoře pro studium lidského chování

HUBRU - laboratoře pro studium lidského chování

Moderní vybavení HUBRU

Testovací místnost laboratoře je vybavena špičkovou technikou, která zahrnuje monitory vybavené webkamerou, velkoplošnými obrazovkami na stěnách, bezdrátovými sluchátky s mikrofonem, zařízení EyeTracking sledující zrak a přenosnou videokameru. Celá místnost je monitorovaná pomocí kamer, které snímají obraz a zvuk.

Moderátor sedí v pozorovací místnosti, má možnost moderovat studii přímo v místnosti participantů, komunikuje s účastníky v testovací místnosti pomocí reproduktorů nebo bezdrátových sluchátek s mikrofonem.

Moderátor a pozorovatelé mají k dispozici kromě audio a HD video přenosu i systém pro ukládání záznamů a obsluhu sdílení obrazu a zvuku. Můžeme pak se záznamy pracovat jako s podklady pro následný návrh řešení úpravy webu či aplikace. Zároveň je možné studii vzdáleně přenášet v reálném čase formou internetového vysílání.

Co a jak jsme testovali?

Testovali jsme použitelnost současného webu z oblasti státní správy s cílem vytvoření informační architektury webu nového. Konkrétně jsme testovali jakým způsobem hledají uživatelé potřebné informace. Následně proběhla i skupinová diskuze, při které byly diskutovány obecné problémy, které během testování nastávaly a očekávání uživatelů od samotného webu.

Vyzkoušeli jsme nový způsob tzv. kolaborativního testování. Tento druh testování je nový unikátní princip navržený Josefem Pavlíčkem a Rudolfem Bockem právě pro laboratoř, která je vhodná pro tento typ testování. Je specifické v tom, že zadaný úkol plní všichni účastníci testování najednou a zároveň je každý sledován a měřen jednotlivě. Současně jsou všichni účastníci součástí týmu, který se může i nemusí vzájemně ovlivňovat.

V rámci testování je standardně pozorována např. práce s testovacím scénářem, mimika obličeje, verbální projevy, ale nově i případné rozhovory účastníků.  V kolaborativním testování mohou být přínosem právě i sociální vazby, protože je možné sledovat až 10 různých účastníků testování najednou.

HUBRU - testování Lundegaardu

HUBRU - testování Lundegaardu

Naše poznatky z testování

Přesvědčili jsme se, že kolaborativní testování je vhodné do procesu návrhu a vývoje webů zařazovat. Je ale vždy třeba posoudit vhodnost pro konkrétní typ a fázi projektu.

Vhodné mohou být situace, kdy potřebujeme sledovat typické chování uživatelů při standardních úkonech bez zásahů zjišťování dalších detailů. Příkladem je zjišťování chyb a problémů stávajícího webu nebo vychytávání „posledních much“ před spuštěním nového webu. Výhodou kolaborativního testování v těchto případech je snížení časové náročnosti a tím i nákladů na testování.

Josef Pavlíček, odborný garant Laboratoře použitelnosti, testování s Lundegaardem komentuje: „Proběhlé uživatelské testování firmy Lundegaard je první vlaštovkou na cestě k vytvoření mnou plánované celosvětové platformy World Collaboration Usability Group (WCUG). Cílem je sjednotit nejen akademické a vědecké instituce, ale i společnosti komerční pod jednu zájmovou skupinu podporující kolaborativní principy testů použitelnosti. Chceme přinést zvýšení efektivity v oblasti testování pro vývojářské firmy a zároveň zavést moderní a pružný systém výuky nových UX designérů. V současné době jsme otevřeli spolupráci s University of Missouri, výsledkem je první mezinárodní letní škola kolaborativního testování použitelnosti, která proběhne v červenci tohoto roku.“

Co dál?

Ceníme si, že při spolupráci s PEF ČZU můžeme navzájem sdílet zkušenosti a znalosti. Testování je nedílnou součástí naší práce, i proto s HUBRU plánujeme další aktivity.

Josef Pavlíček z HUBRU na závěr dodává: „Získané výsledky uživatelských testování budeme společně s vědeckým týmem Pavlíček, Hronza, Pavlíčková a Jelínková prezentovat na konferenci CAISE 2017 v Essenu. Vítáme další nabídky spolupráce v případě jednotlivců i zájmových skupin.“