Státní fond životního prostředí ČR má pohodlnější interní komunikaci

14.03.2007

Státní fond životního prostředí ČR používá sadu nových aplikaci pro podporu interních procesů a kontrolních činností. Dodavatelem řešení je Lundegaard.

Sada aplikací usnadňuje uživatelům jejich práci. Úvodní stránka aplikace představuje personalizovatelnou homepage, kde má uživatel po ruce veškeré zdroje, které potřebuje: ať se jedná o interní dokumenty, online nástroje zajišťující workflow (např. seznam stížností k řešení), tak i např. informace z nejrůznějších externích zdrojů (např. monitoring médií Newton IT). Uživatel si může vybrat, které zprávy, informace či služby denně používá a poskládat si vlastní homepage podobně jako např. na www.live.com. Důležitou vlastností aplikace je fakt, že toto řešení může být dále využito pro začlenění informací a služeb z aplikací třetích stran.

Aplikace je nastavena jako domácí stránka, která se zobrazí ihned po spuštění internetového prohlížeče. Uživatel se nemusí do systému přihlašovat, protože jej automaticky rozezná podle jeho podpisového certifikátu.

Vedle velkého množství informací jsou uživatelům k dispozici aplikace, která řeší interní workflow. Příkladem jedné z několika aplikací je evidence neshod a stížností, která řídí pracovní postup řešení stížnosti napříč celým fondem. Odpovědní pracovníci přidělují řešení stížností konkrétním pracovníkům, a kdykoliv si mohou ověřit, v jakém stádiu řešení se stížnost nachází.

V současné době patří mezi služby a technologie poskytované spol. Lundegaard návrh aplikace, její vývoj a průběžný rozvoj dle aktuálních potřeb SFŽP ČR.