Staráme se o weby 3M v Evropě i v Africe

12.09.2007

Získali jsme klienta – nadnárodní společnost 3M, výrobní společnost působící celosvětově v řadě oblastí, její portfolio tvoří 50 000 produktů a výrobků.

3M je nadnárodní společnost, jejíž divize vzájemně spolupracují na vývoji, výrobě a marketingové podpoře všech produktů. A díky této spolupráci se Lundegaard stará nejen o webové stránky v České republice (3M), ale také v  Belgii, Velké Británii a nově i v Egyptě.

Těžištěm spolupráce 3M a Lundegaard je pravidelná pomoc při správě obsahově rozsáhlého 3M portálu, což zahrnuje především pravidelné aktualizace, lokalizace stránek i nástrojů do různých jazykových mutací a rozvoj webu na míru potřebám zákazníků i marketérů společnosti 3M.

V těchto dnech chystají konzultanti online marketingu z Lundegaardu ve spolupráci s 3M Česko a PR agenturou MMD online komunikační strategii 3M a jejich produktů a služeb. Analyzují chování návštěvníků na webu a plánují jeho další rozvoj směrem k podpoře prodeje. Dosavadní spolupráce zahrnovala konzultace v oblasti SEO, PPC kampaní, produktových mikrostránek a programů na budování loajality zákazníků.