Správa webů pro 3M MEA

13.07.2010
Správa webů pro 3M MEA

V rámci dlouhodobé spolupráce se společností 3M rozšiřuje společnost Lundegaard svoje služby i pro zastoupení společnosti 3M na Středním východě a Africe.

Jedná se o další rozšíření spolupráce, která doposud probíhala na Evropské úrovni – Lundegaard dlouhodobě spravuje prezentace pro pobočky v Belgii, Spojeném Království, Polsku, Německu, Švýcarsku, Švédsku, Nizozemí a samozřejmě v Česku. Správa prezentací je prováděna na centrální korporátní publikační platformě FatWire Content Server a WebSphere Portal od IBM.

3M využívá služby World Wide Service, které poskytuje Lundegaard několika významným nadnárodním společnostem, jako jsou Zentiva, Orco, IRC Recrutiment, Suncani Hvar a další.

World Wide Service

Lundegaard nabízí služby, které vychází z naší dosavadní nejlepší praxe pro nadnárodní klienty:

  • Převezmeme správu internetové prezentace (i na Vašem CMS) – odstíníme Vás od rutinní práce.
  • Případně vytvoříme novou prezentaci na našem vlastním CMS.
  • On-line marketing: zajistíme, aby prezentace plnila Vaše obchodní cíle.
  • Přehledný helpdesk s evidencí jednotlivých požadavků, včetně jejich stavu, doby vyřešení a osob, které je zadali.
  • Garanci odezvy na základě zvoleného servisního programu.
  • Dohlížení nad dodržováním stanoveného rozpočtu na službu – upozorníme Vás na blížící se vyčerpání.
  • Reporting výkazů práce.
  • Sledování nejnovějších trendů a návrhy na vylepšení prezentací a intenzivní práce na použitelnosti.
  • Poskytnutí výhod na úrovni celé korporace a jejich čerpání na úrovni jednotlivých oddělení, zemí či regionů
  • Poradíme, jak Váš web zviditelnit Vašim zákazníků - SEO, SEM, PPC kampaně

Hlavní výhody služby World Wide Service

Zjednodušení a zrychlení správy prezentací

Požadavky na změny jsou zadávány pomocí jednoduchého internetového formuláře v rámci naší klientské zóny. Zadávat požadavky tedy můžete On-Line ať jste kdekoliv. Případně je možné se obrátit na přiděleného account managera, který je připraven s Vámi Vaše požadavky konzultovat. Naši vyškolení pracovníci zajistí realizaci v dohodnutých termínech.

Sjednocení procesů a postupů při úpravách stránek

Díky helpdeskovému systému se všechny požadavky zpracovávají jednotně (včetně dodržení interních guidelines) a jsou realizovány v dohodnutém časovém intervalu. Helpdesk informuje o době řešení úkolu a poskytuje tak celkový přehled o plnění požadavků.

Další řízený rozvoj webového řešení

Připravíme spolu s Vámi koncepci dalšího rozvoje stránek – tato roadmap umožní řízený rozvoj prezentace a udržení nákladů pod kontrolou.

Flexibilní služby

Jsme schopni poskytnout plný servis v oblasti internetových služeb a to dle Vašich časových potřeb.

Přesná evidence všech požadavků

Přesně evidujeme veškeré Vaše požadavky, včetně doby potřebné pro jejich vyřešení. Měsíční timesheety obsahují veškeré potřebné informace pro kontrolu z Vaší strany.

Komunikace v anglickém jazyce

Naši account manageři hovoří anglicky – komunikace přes email, skype, ICQ je bez problémů. Veškeré výstupy jsou v anglickém jazyce.

Mikro účtování dle potřeb jednotlivých částí korporace.

Výhody z dohodnutých paušálů mohou čerpat i pobočky nebo oddělení, které vyžadují úpravy v řádech jednotek hodin měsíčně. Jsme schopni také připravit mikro rozpočty na ucelené úpravy.

Snížení nákladů na servis

Naše hodinové sazby jsou plně konkurenceschopné a díky vhodně zvolenému paušálu lze dosáhnout dalšího snížení nákladů. Paušál lze dohodnout centrálně i individuálně pro jednotlivá oddělení případně pobočky.

Kontrola dodržování rozpočtu

S klientem pracujeme a práci plánujeme tak, aby nedocházelo k překračování dohodnutých rozpočtů. Na možnost překročení Vás vždy upozorníme.