Shrnutí třetího čtvrtletí roku 2010

29.10.2010

Během letních měsíců jsme dokončili několik zajímavých projektů pro naše klienty v divizi INTERACTIVE i SYSTEMS.

INTERACTIVE

Společnost Canaba představila svůj nejnovější rodinný dům CHICO  -„Dům za milion“. Pro nabídku domu jsme vytvořili novou „produktovou microsite“, kde jsou představeny hlavní výhody domu CHICO a kontakty na vzorový dům. Microsite jsme realizovali během tří týdnů, včetně grafického návrhu.

Pro Pražskou energetiku jsme realizovali speciální FullHD aplikaci, která zobrazuje zajímavá aktuální data z distribuční sítě klienta, spolu s webovými kamerami, počasí atp.  Specifickou funkcionalitou je možnost fungování celé aplikace i bez přímého připojení k internetu. Celá aplikace pracuje na principu webové služby, která přijímá specifická data dle konfigurace.

Společnosti SATPO jsme propojili webové služby s jejich CRM systémem, pro lepší správu informací získávaných z firemní prezentace.

Pro nadační fond Český mozek jsme vytvořili nový web s moderním a reprezentativním vzhledem a lépe řešenou informační strukturou, který informuje o aktivitách fondu.

Pro developerskou společnost Central Park Praha jsme z předlohy českého webu vytvořili její nové jazykové mutace - anglickou a ruskou. Obsah je tak znovu aktuální i pro nečesky hovořící návštěvníky.

Spolu s další kampaní Investiční společnosti České Spořitelny na podporu lifecycle produktů jsme v jejím duchu provedli facelift stránek www.pravidelneinvestovani.cz.

S agenturou Lowe jsme pro klienta osvěžili a znovu realizovali koncept www.objevtevicemuziky.cz, díky kterému se mohlo několik tisíc zájemců dostat zdarma na přední letní hudební festivaly – a tam se pochopitelně osobně „setkat s promovaným produktem“.

Na našem CMS LARS Vivo jsme vytvořili webovou prezentaci Clinical Trial Network. Řešení zahrnuje moduly pro snadnou správu a publikaci klinických pracovišť a jim přiřazených projektů...

Pro společnost Marimex jsme vyrobili e-shop na zakázku. E-shop je přímo napojen na interní ERP systém BYZNYS od společnosti JKR. Mezi hlavní přínosy tohoto integrovaného řešení patří vždy aktuální katalog zboží a automatické zpracování objednávek. Řešení bylo postaveno na našem CMS LARS Vivo.

Pro 3M Česko, jsme po velkém úspěchu provedli podzimní update  výroční microsite 30 let Post-it. Nově je možné vkládat soutěžní „vzkazky“ a účastnit se soutěže o zajímavé ceny. Byl též obnoven bonus program pro nákup zboží z divize office.

Pro 3M Německo, jsme  provedli redesign sekce O nás, jenž je součástí korporátního portálu.

Pro 3M Česko jsme realizovali business solution site BSS pro produkty pro škol pod názvem Interaktivita do škol.

Pro 3M Itálie, jsme postavili business site představující ochranné okenní fólie 3M Window Films.

SYSTEMS

Pro Všeobecnou fakultní nemocni v Praze (VFN) jsme dokončili vývoj systému PharCom® na porovnávání cen léků  od jednotlivých dodavatelů. Cílem projekt je úspora prostředků vynakládaných na nákup léků. Řešení je postavené, jako moderní servisně orientovaný systém. PharCom® obsahuje rozhraní pro vkládání ceníků ze strany dodavatelů, realizované pomocí webových služeb. Rozhraní pro administrátory na straně nemocnice je vyvinuto na principech Rich internet Aplication (RIA).

Pro klienta Cetelem jsme rozšířili aplikaci „Čaroděj“ pro vydávání a správu klientských certifikátů pro zabezpečený přístup do firemních aplikací. Nově aplikace obsahuje i sadu automatizovaných testů pro posouzení a nastavení prostředí klientského prohlížeče, s cílem předem minimalizovat technické problémy při generování certifikátů a s nimi spojené náklady.

Pro společnost Fresenius Kabi jsem realizovali informační systém pro managment cen prodávaných produktů. Řešení bylo v 1.fázi navrženo jako  funkční prototyp pomocí prototypovacího nástroje Axure a následná realizace na našem CMS LARS Vivo. Řešení je napojené na zákaznický objednávkový systém a proto zaručuje, že zákazník pracuje s aktuálními a jemu odpovídajícími cenami produktů.