Shrnutí prvního čtvrtletí roku 2010

22.04.2010

Shrnutí 1. čtvrtletí roku 2010. V 1. čtvrtletí jsme převážně pracovali na nových příležitostech, přesto se nám podařilo dokončit velice zajímavé projekty.

INTERACTIVE

Pro společnost 3M jsme dokončili několik zajímavých projektů například pro portugalskou nebo nizozemskou pobočku.

K třicátému výročí bločků Post-it jsme spolu s e společností Magic7 dokončili speciální promosite. Stránky obsahují bonus program a soutěž o nejlepší fotografii.

Pro soutěžní microsite jsempro.cz jsme, jako podpůrnou funkcionalitu pro soutěž, vytvořili flashovou aplikaci pro posílání vzkazů. Aplikace umožňuje vytvořit vzkazy ze zajímavých grafických motivů a zaslat je známým prostřednictvím emailu. Aplikaci je možné vyzkoušet na adrese http://www.jsempro.cz/promitani.html.

Portugalské pobočce jsme předali replikovanou stránku produktů „Grafická řešení“. Stejně jako ostatní weby společnosti 3M, byla replikace provedena na platformě FatWire, kterou klient používá.

Po úspěšném redesignu a velice oblíbených stránek Kijk, pro nizozemskou pobočku, jsme měli tu možnost podílet se na realizaci nominačního programu. Aplikace umožňuje upravovat, schvalovat, zamítat nominované charity. Dále mohou návštěvníci jednotlivé nominace komentovat a také pro ně hlasovat.

Pro společnost SATPO jsme vytvořili „non-brand“ sekci pro ruské partnery. V rámci celé partnerské zóny byly ze šablon webu odstraněny „brandové prvky“ (loga, adresy, kontakty). Partnerskou zónu budou využívat ruští partneři při nabízení nemovitostí společnosti v realitních kancelářích.

Pro tuzemské partnery společnosti (realitní kanceláře) jsme vytvořili partnerskou zónu s rozšířenými informacemi. V sekci je možné nastavovat různé partnerské úrovně a různým partnerům k nim pak přidělovat přístupová práva. Podle úrovně přístupu pak partner má k dispozici odpovídající informace (ceník, dokumenty ke stažení, přístup na konkrétní stránky). SATPO má k dispozici statistické informace o chování partnerů v rámci partnerské zóny prostřednictvím statistik v obchodním systému pro správu jednotek.

V první čtvrtletí jsme také dokončili ruskou jazykovou verzi internetové prezentace Kliniky kardiologie IKEM. Ruská jazyková veze je vytvořena jako zcela nezávislá na české jazykové verzi. Má odlišnou strukturu i obsahy stránek.

Pro Wood&Company jsme dokončili II. fázi vývoje webové prezentace. Došlo k rozšíření struktury o sekci Fondy Credit Suisse, napojení na externí zdroje dat o jednotlivých fondech prostřednictvím XML. V rámci projektu jsme doplnili publikační systém CMS LARS o možnost hromadného uploadu souborů ke stažení do pevně dané struktury (PDF informační letáky jednotlivých fondů).

Pro Investiční společnost České Spořitelny jsme provedli facelift stránek www.pravidelneinvestovani.cz, spolu s novou produktovou kampaní.

SYSTEMS

Pro společnost Wood&Company byla dokončena nová generace HelpDesku na platformě MS Sharepoint. Agenda HelpDesk je jedna z agend, kterou nabízí naše společnost na platformě Sharepoint.

Doplněná funkcionalita:

  • odesílání požadavků na HelpDesk přes email s možností připojení příloh a nastavení priority,
  • replikace číselníku projektů z nezávislé agendy Projektů. Replikované data se následně používají ve zpracování požadavků,
  • přednastavování položek na základě stavu a přihlášeného uživatele.

Řešení bylo úspěšně nasazeno v ostrém provozu HelpDesku bez nutnosti odstávky agendy nebo serveru.

Se společností Cetelem jsme připravili čistě na bázi SOA/webových služeb nové rozhranní interního IS pro automotive segment, umožňující automatizované podávání, posuzování a financování úvěrových produktů. Rozhraní bylo obratem nasazeno do reálného provozu u jednoho z předních importérů automobilů v České republice.