„Sharepoint – Kudy vede cesta?“

16.04.2010
„Sharepoint – Kudy vede cesta?“

Dne 26. 3. 2010 jsme ve spolupráci se společností Microsoft, pořádali odborný seminář o platformě MS Sharepoint.

Seminář byl zaměřen na tři oblasti – představení novinek v MS Sharepoint 2010, popis přístupu Lundegaardu k řešením postavených na platformě MS Sharepoint a ukázky konkrétních agendy (aplikací) realizovaných Lundegaardem.

Sharepoint 2010

Platforma MS SharepointV první části Semináře seznámil účastníky Matěj Kutěj z Microsoftu s novinkami platformy MS Sharepoint, které souvisí s příchodem nové verze 2010.

Matěj Kutěj nejprve nastínil fáze vývoje nové verze Sharepointu , včetně aktuálního stavu vývoje. Dále zdůraznil hlavní výhody nové verze a rozdíly oproti stávající verzi.

Hlavní výhody nové verze Sharepointu lze shrnout následovně:

 • nové uživatelské rozhraní se zaměřením na jednoduchou úpravu, sjednocení s ostatními částmi MS Office,
 • neomezený přístup k datům, včetně mobilních zařízení, webové verze hlavních MS Office aplikací,
 • jednotná platforma pro přístup k datům a aplikacím z intranetu, extraktu a internetu,
 • využití filozofie práce na sociálních sítích – jednoduché sdílení, vylepšené vyhledávání, provázání uživatelů,
 • lepší datová integrace a konektivita na externí aplikace,
 • podpora vývoje

Přístup společnosti Lundegaard k řešením na platformě MS Sharepoint

Platfroma MS SharepointJiří Tonar ze společnosti Lundegaard, v rámci druhé přednášky, představil účastníkům přístup společnosti Lundegaard k řešení intranetů a jejich dalšímu rozvoji. Zaměřil se také na praktické poznatky z implementace, týkající se rozsahu projektu z hlediska časového i z hlediska nároků na lidské zdroje. Tyto informace jsou důležité pro pracovníky, kteří mají na starosti naplánování a realizaci projektu vnitrofiremního intranetu.

Hlavní body přednášky lze shrnout takto:

 • Klasifikace intranetů
  • Komunikační intranet
  • Kolaboračně/integrační intranet
 • Postup implementace a nároky na zadavatele
  • Typické fáze nasazení komunikačního intranetu a nároky na personální zajištění
  • Typické fáze nasazení kolaboračně/integračního intranetu a nároky na personální zajištění
 • Intranet jako investice
 • Postup společnosti Lundegaard

V rámci popisu přístupu společnosti Lundegaard bylo zdůrazněno moto společnosti – „Po malých krocích k velkému řešení“.

Snahou společnosti Lundegaard je nabídnout menší flexibilní řešení na de facto standardní platformě, která umožňují dosáhnout rychle výsledků a neadekvátně nezatěžují rozpočet zákazníků. Zákazníkům je umožněno v několika krocích implementovat agendy, které podporují jejich klíčové procesy.

Přístup společnosti Lundegaard k realizaci intranetů pro své klienty lze shrnout do následujících bodů – ukázka prezentace:

Stabilní a široce přijímaná platforma

Využíváme platformu Microsoft Sharepoint, která je v oblasti intranetových řešení přijímána za „defacto“ standard. Její využití umožňuje vývoj a dodání budoucích řešení od více dodavatelů. Platforma má širokou podporu ze strany společnosti Microsoft a celé vývojářské komunity.

Minimalizace investic

Víme, že vývoj na míru dle potřeb zákazníka je drahý – snažíme se v rámci námi navrhovaných řešení najít varianty, která individuální vývoj minimalizuje na nezbytnou míru.

Systémová podpora pro základní vnitrofiremní procesy

Nabízíme řešení, které je zaměřené na systémovou podporu klíčových procesů vaší společnosti. Na základní okruhy jsme schopni dodat agendy, které řeší danou problematiku.

Snížení nákladů na rozvoj

Jednotlivé agendy a moduly nejsou rozsáhlé, jejich servis a další rozvoje je proto jednodušší. V budoucnu je také snazší a levnější přechod na robustnější řešení.

Rozvoj agend a modulů

Přes snahu o minimalizaci na míru vyvíjených částí, jsme schopni jednotlivé agendy rozšířit pro vaše potřeby, případně vyvinout moduly nové, pro vás specifické.

Komunikační nástroj

Naše řešení respektuje požadavky na komunikace společnosti směrem k zaměstnancům a naopak, případně mezi zaměstnanci v rámci projektových nebo jiných týmů.

Integraci na další vaše interní systém

Jednotlivé moduly mohou být napojeny na další Vámi používané systémy s možností vkládání nebo přebírání dat, včetně respektování nadefinovaných přístupů k těmto informacím.

Předání know-how

Spolu s agendami vám předáme i naše zkušenosti z oblasti fungování daných agend a standardizovaných procesů.

Praktické příklady využití MS Sharepoint

Marek Vysoký, hlavní vývojář společnosti Lundegaard na platformě Microsoft, představil konkrétní možnosti využití MS Sharepoint pro řešení problémů, se kterými se potýká každá společnost.

Marek Vysoký, představil základní výhody MS Sharepoint, ze kterých vycházíme v rámci vývoje agend (aplikací). Zejména zdůraznil možnost využití masivní funkcionality základu, otevřenost platformy umožňující snadné napojení na další aplikace a systémy, znovu použitelnost při řešení, standardní GUI, propojení s MS Office a v neposlední řadě podporu pro vývojáře (včetně MS Silverlight).

Marek Vysoký představil existující agendy společnostoi Lundegaard, které je možné provozovat vv rámci Sharepoint Services nebo Portálu.

 • Personalistika
 • Objednávky
 • Řízené zpracování úkolů
 • Evidence smluv a závazků
 • Datové schránky
 • Podklady pro fakturaci
 • Docházka
 • Helpdesk

Detailně byla představena agenda HelpDesk v podobě nasazené pro společnost Wood & Company.

agenda HelpDeskAgenda HelpDesk byla představena do detailu včetně možností konfigurace, popisu pracovního postupu (workflow) požadavku a reportů.

V rámci agendy má uživatel, dle nastavení práv, plnou kontrolu nad zobrazováním jednotlivých polí (atributů požadavků), jednotlivým stavy workflow a jejich přechody.

Agenda tak poskytuje flexibilní řešení pro evidenci požadavků uvnitř firmy a to nejenom požadavků na IT.

Silným nástrojem v rámci agendy jsou reporty a to včetně grafů, které vyhodnocují řešení požadavků včetně plnění interně nastavených SLA parametrů.

Více informací o agendě Helpdesk najdete v rámci produktového listu.