Redesign webů Cofidis pro Českou a Slovenskou republiku

28.03.2012

Lundegaard pomohl společnosti Cofidis zrealizovat generační obměnu jejich webových prezentací.

Redesign firemního webu je součástí nových změn ve společnosti Cofidis. Jedním z hlavních cílů bylo zpřehlednit produktové portfolio, vylepšit související informační servis a vytvořit vhodné interaktivní nástroje pro zvýšení samoobslužnosti klientů a komfortu odbavení jejich běžných požadavků.

Cíle redesignu

  • Vizuální soulad s novou globální korporátní identitou.
  • Zpřehlednění produktového portfolia.
  • Kvalitní samoobslužný info-interaktivní servis.
  • Podpora značky a její důvěryhodnosti.
  • Optimalizace stránek pro mobilní zařízení.

Jedním z klíčových přínosů Lundegaardu do projektu redesignu firemních prezentací cofidis.cz a cofidis.sk bylo vypracování detailního konceptu úprav a implementační specifikace funkcionalit na základě důkladných analýz chování uživatelů.

V rámci přípravy konceptu byl kladen důraz na úpravu pojetí prezentace produktů a optimalizaci informační architektury tak, aby uživatel obdržel informační servis odpovídající jeho roli a fázi připravenosti k akčnímu kroku. Pro odladění a maximalizaci uživatelské přívětivosti byl v raných koncepčních fázích, dnes již standardně, vytvořen „proklikatelný“ prototyp, umožňující pohotové zásahy nad reálným testováním bez nutnosti generování složitějších zásahů v pozdějších fázích realizace již finálních programových kódů. S ohledem na začlenění samoobslužných interaktivních prvků vznikla řada produktových kalkulaček a dalších demo-vizuálních prvků, které pomáhají uživateli ověřit jeho finanční možnosti, případně se zorientovat v oblasti nebankovních půjček.

Navržené úpravy a celkové pojetí kladoucí důraz na efektivitu prožitku uživatelů podstatně zvyšuje konverzi klientů, kterou Cofidis od online kanálu očekává.

Technologie

Webová prezentace je postavena na systému CMS LARS Vivo, který zajišťuje nejenom vlastní správu obsahu, ale zejména poskytuje podporu efektivní implementaci funkčně specifických částí a plní tak v řešení roli „web building platformy“.

Díky využití řady již předpřipravených komponent v systému byl celý redesign proveden ve třech měsících a splňuje požadované cíle  společnosti Cofidis i ze strany velké flexibility ke správě a rozvoji webových řešení do budoucna.

Více informací najdete v rámci případové studie.