Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“

09.04.2018

V Raiffeisenbank pracujeme na frontendu nového interního DMS (Document Management System). A klient naši práci ocenil na akci Dodavatel roku.

Byli jsme pozváni na akci „Dodavatel roku“ pořádané bankou, které se zúčastnilo mnoho dalších společností z oblasti systémové integrace, konzultačních služeb a dalších. Cílem celé akce bylo zhodnocení spolupráce s významnými dodavateli Raiffeisenbank.

Náš nominovaný projekt zahrnoval předělání systému správy dokumentů (DMS) napříč celou bankou. Naše role spočívala v přepracování frontendu a navazovala na náš návrh frontend strategie. DMS tak byl její první implementací v bance.

Frontend strategie zahrnovala jak samotnou technickou architekturu systému a UX frontendu, tak zavedení kompetence agilního vedení projektu a přístupu designu zaměřeného na uživatele (Human Centered Design) vycházející z našeho pojetí korporátního (Enterprise) UX. Klíčové bylo kontinuální zapojení UX, technického, vývojového a byznys týmu během celého projektu a volba vhodného „toolingu“. Jako integrační platforma s potenciálem pro budoucí nasazení jiných frontend systému byla vybrána platforma Liferay, jíž je Lundegaard partnerem.

Při slavnostním vyhlašováním jsme obsadili první místo v kategorii „Nejinovativnější projekt“. Mimo toto ocenění jsme také byli mezi 3 nejlepšími dodavateli v kategorii „Dodavatel s největší přidanou hodnotou“.

Nejinovativnější projekt roku

A to, proč banka vnímala projekt jako inovativní, byl způsob samotné práce na implementaci řešení. Společně jsme zavedli agilní přístup, scházeli se na pravidelných "stand-upech", vlastník projektu byl účasten ve všech důležitých krocích, vytvářeli jsme prototypy, bylo zapojeno uživatelské testování v různých fázích projektu, propojovali jsme různé týmy dohromady. Raiffesenbank si vyzkoušela řídit projekt jinak a objevila, že tento přístup je správný a bude v něm pokračovat i na jiných projektech.

Děkujeme Raiffeisenbank za možnost společně inovace prosazovat a za jejich ocenění v rámci prestižní akce Dodavatel roku. A zároveň velké díky všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na implementaci a vedení celého projektu. Na toto čerstvé ocenění jsme velmi hrdí a představuje pro nás obrovskou motivaci. Úspěch jsme oslavili napříč celou firmou a těšíme se na další výzvy.

Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“
Raiffeisenbank nás ocenila za „Nejinovativnější projekt“