Příspěvek na seminář "Od webové stránky k portálovému řešení".

25.02.2011

Dokument je k dispozici na vyžádání. Obsahuje náš příspěvek na seminář "Od webové stránky k portálovému řešení", organizovaný spolu se společností Microsoft.

Příspěvek je určen pro vedoucí pracovníky z oblasti marketingu a obchodu. Odpovídá na následující otázky: Co je firemní webový portál? V čem se liší od webových stránek? Potřebuje to naše společnost, přinese nám konkurenční výhodu? Na co si dát při vývoji pozor? Kolik nás to vlastně bude stát a vyplatí se to vůbec?

Autor

Jiří Tonar
výkonný ředitel společnosti Lundegaard.

Obsah dokumentu

1. Webové portály
1.1 Co je firemní webový portál
1.1.1 Extranet a intranet
1.2 Cíle firemního webového portálu
2. Postup implementace a nároky na zadavatele
2.1 Doporučení pro realizaci projektu vývoje portálu
2.2 Doporučený postup realizace projektu
2.2.1 Koncept a definice cílů
2.2.2 Analýza a funkční požadavky
2.2.3 Grafické práce
2.2.4 Vývoj a testování
2.2.5 Rozvoj a podpora
2.2.7 Typická délka fází projektu a nároky na personální zajištění
3. Webový portál jako investice
3.1 Výnosy
3.2 Náklady
4. Praktické zkušenosti a řešené situace
4.1 Případová studie.
4.1.1 Cíle projektu
4.1.2 Popis řešení
4.1.3 Výsledek

Ukázka dokumentu - kapitola 1

1.   Webové portály

Co je firemní webový portál? V čem se liší od webových stránek? Potřebuje to naše společnost, přinese nám konkurenční výhodu? Na co si dát při vývoji pozor? Kolik nás to vlastně bude stát a vyplatí se to vůbec?

1.1  Co je firemní webový portál

Definice firemního webového portálu se liší dle zdroje informací, ale je možné pojmenovat vlastnosti, které mají tyto definice společné. Tyto klíčové vlastnosti jsou:

 • centrální přístup k jinak decentralizovaně uchovávaným informacím,
 • integrace na interní a externí zdroje dat,
 • možnosti personalizace obsahu pro cílové skupiny uživatelů (např. klienti, partneři, zaměstnanci),
 • aktivní interakce uživatelů
 • jednotný způsob přihlašování a evidence uživatelů (single sign-on),
 • silné vyhledávací jádro schopné zahrnout všechny zdroje informací,
 • silná provozní platforma (Content Managementy System – systém na správu obsahu) umožňující plnohodnotný provoz a rozvoj portálu, poskytující nástroje pro snadnou decentralizovanou správu,
 • podpora různých klientských platforem a schopnost výměny dat ve strukturované podobě.

Za portálové řešení je tedy možné v praxi považovat, firemní prezentace, které poskytují informace přebírané z interních nebo externích systému provozovatele, cílovým skupinám uživatelů, na základě jejich identity. Provozovány jsou na platformě, která umožňuje nezávislost na jednom dodavateli a je dostatečně výkonná a robustní, aby umožnila další plynulý rozvoj portálu a pokryla vzrůstající nároky na výkon.

Příklad firemního webového portálu: www.cetelem.cz

Splňuje základní vlastnosti: silná integrace na interní systémy klienta a to na různých platformách – tedy centralizace přístupu k informací; existence klientské zóny – tedy personalisace obsahu a centrální správy identit; správa vlastního nastavení v rámci nabízených produktů; CMS poskytující možnosti dalšího rozvoje.

Příklad firemní webové prezentace: www.cardif.cz

Přesto, že je provozováno na CMS a je cílové skupině uživatelů poskytnuta možnost interakce, nejedná se o webový portál.

1.1.1 Extranet a intranet

Termín extranet v praxi často splývá s pojmem webový portál. Přesněji řečeno určitá forma extranetu (B2B, nebo B2C) bývá vždy součástí webového portálu. Webový portál obsahuje část, které obchodním partnerům (B2B) nebo klientům (B2C = klientská zóna) poskytuje data z interních systémů.

Naproti tomu propojení intranetu a firemního webového portálu nebývá tak časté. Dochází k němu na úrovni sdílení dokumentů nebo vybraných dat, ale v omezené míře. Výhodu mají řešení, která umožňují na jedné platformě sdílet data, jak v rámci webu, tak intranetu.

Dostupnost dokumentu

Dokument je k dispozici na vyžádání na emailové adrese info@lundegaard.cz po uvedení kontaktních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • pracovní pozice,
 • kontaktní telefon,
 • kontaktní emailová adresa,
 • název společnosti,

Poznámka: Účastníkům semináře byl příspěvek zaslán emailem.