Případová studie Wood&Company

09.10.2009

Lundegaard představil, v rámci Microsoft partnerské konference 2009, případovou studii nasazení Helpdeskové agendy na MS Sharepoint.

V rámci konference připravené společností Microsoft byly představeny nejen partnerské strategie na fiskální rok 2010, cíle Microsoft Partner Network, ale také informace o produktech, které budou v novém fiskálním roce uvedeny na trh. Dále celá řada zajímavých témat a prezentací.

Za Lundegaard vystoupil jednatel společnosti Petr Bartoň s představením případové studie nasazení agendy HelpDesk, pro společnost Wood & Company, na platformě MS Sharepoint. Společnost Wood & Company je největší nezávislou středoevropskou investiční bankou se sídlem v Praze a více jak patnáctiletou historií.

V rámci případové studie seznámil Petr Bartoň s požadavky zákazníka na řešení:

 • Řízení požadavků přicházejících na IT
 • Lepší servis interním „zákazníkům“
 • Přehled o rychlosti a kvalitě odezvy pro CIO
 • Identifikace slabých míst v celém procesu sběru a realizace požadavků
 • Reporting boardu, podpora budgetingu

Dále následoval popis postupu a podmínek řešení, zahrnující mimo jiné tyto části:

 • Identifikace stávajícího procesu
 • Úprava procesu s pomocí konzultační firmy, návrh systému parametrizovatelného workflow.
 • Sharepoint (WSS) má zákazník rozjeté a IT má zájem si ho „vyzkoušet v praxi“ ale neví jak a na co (jaké implementovat agendy).
 • Zákazník se chce účastnit implementace pro zvýšení interního know how.
 • Sharepoint vhodný pro připravenost na řešení potřeby a zároveň jako standardizovaná platforma pro vývoj a nasazení dalších agend (a přechodu na MOSS).

A jaký je aktuální stav řešení? Na konci svého příspěvku, Petr Bartoň seznámil účastníky i s výsledky celého projektu a vyzdvihl zejména tyto údaje:

 • Měsíčně se v HelpDesku eviduje cca 1 tis. požadavků.
 • IT je schopno garantovat odbavení požadavků v definované lhůtě (interní SLA) ke spokojenosti zaměstnanců.
 • CIO je schopen kvantifikovat požadavky na lidské zdroje do podpory vzhledem k počtu a druhu požadavků.
 • Zaměstnanci si na nový systém zvykli a běžně ho využívají (odpadlo emailování).

Chcete-li se dovědět více o nabídce společnosti Lundegaard v oblasti realizace řešení na platformě MS Sharepoint, doporučujeme sekci intranety našeho webu.