Online spotřebitelské úvěry na vyšší úrovni

04.08.2006

Lundegaard spustil pro call centra značky Credial aplikaci na pořizování a vyhodnocování žádostí o spotřebitelský úvěr přes telefon a přes web.

Prostředí umožňuje pracovníkovi call centra rychle a intuitivně zadat údaje o volajícím zákazníkovi, který žádá o úvěr a tím expresně poskytnout tuto dnes žádanou službu. Snaha o co nejrychlejší obsloužení zákazníka byla pro vývoj aplikace klíčová. Lundegaard proto do této aplikace zařadil i např. možnost ovládat ji bez použití myši, jen přes klávesnici, což není u webových aplikací úplně časté.

Z technologického hlediska celou aplikaci Lundegaard vytvořil v J2EE a jako úložiště dat byla zvolena databáze Oracle. Je rovněž využito XSL transformací.

 První výsledky z praxe používání aplikace zatím předčí zákazníkova očekávání.

Pro značku Credial vznikly rovněž webové stránky, kde je možné žádost o úvěr provést přes jednoduchý formulář a získat nejdůležitější informace o podmínkách a dalších možnostech spotřebitelských úvěrů Credial.