Lundegaard Usability Center

01.01.2011
Lundegaard Usability Center

Lundegaard zakládá „Lundegaard Usability Center“ – nové středisko se zaměřením na poradenství a služby spojené s použitelností, přístupností a UX.

Lundegaard Usability Center umožní našim klientům využívat další služby spojené s online komunikací, a to zejména

  • vyhodnocování online aktivit klienta z pohledu ergonomie ovládání (usability),
  • sledování výskytu a kontextu daných klíčových slov používaných v internetovém prostředí zejména v oblasti sociálních sítí a diskusí,
  • analýzu chování uživatelů s využitím moderních metod

Pro vytvoření tohoto střediska budou zajištěny systémy pro sledování využívání webů uživateli a pro monitoring komunikace na internetu, například UX a social media monitoring systémy. Výstupy projektu, jehož příprava je plánována v letech 2010 – 2011, budou následně nabízeny jako nové služby stávajícím i potenciálním klientům. Zkušenosti se systémy budou také prezentovány na odborných seminářích.

Tento projekt se uskuteční díky podpoře Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost: Více příležitostí pro lepší život Pražanů. Program OPPK využívá prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho cílem je rozvoj podnikání, v našem případě v oblasti IT.

Operační program Praha – Konkurenceschopnost : Více příležitostí pro lepší život Pražanů Lundegaard Usability Center je realizováno díky podpoře v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Tento program využívá prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, které jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha – Konkurenceschopnost má za cíl prostřednictvím investic do dopravní infrastruktury, životního prostředí, vědy, výzkumu a rozvoje podnikání zlepšit a zkvalitnit život Pražanů.

Lundegaard Usability Centra se týká prioritní osa 3: Inovace a podnikání, oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků. Podpora prioritní osy 3: Inovace a podnikání směřuje do zavádění nových technologií a zařízení u malých a středních podniků a také k navázání spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou.

Projekt Lundegaard Usability Center je realizovaný za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.