Lundegaard se stal vítězem soutěže Azureland

12.05.2015

Soutěž Azureland, pořádaná společností Microsoft, se zaměřuje na webová open-source řešení postavená na cloudových službách Azure.

Lundegaard se úspěšně zúčastnil prvního ročníku soutěže Azureland pořádané společností Microsoft. Soutěž Azureland se zaměřuje na menší a střední agentury, které dodávají svá řešení na open-source technologiích a zkouší je provozovat na platformě Microsoft Azure.

Lundegaard v soutěži zvítězil se svým novým webem, který byl vyvinut za využití open-source technologií, konkrétně PHP a Apache Solr, a funguje na platformě CMS LARS Vivo. Lundegaard díky vítězství v soutěži a prokázané kompetenci získal certifikát Microsoft Azure Certified Partner.

„Pro Lundegaard je otázka provozu řešení cloudu strategická. Máme zkušenosti s budováním řešení na PAAS cloudu na nativních technologiích Microsoftu a Azureland zapadal do našeho záměru vyzkoušet si Azure i pro webová řešení na bázi PHP. Mám radost, že tato snaha vedla k tomuto ocenění“, uvedl Jiří Tonar, výkonný ředitel společnosti Lundegaard.

Nasazení řešení, které je postavené na platformě CMS LARS Vivo, vyžadovalo řadu menších úprav a optimalizací, které se promítnou do budoucích verzích systému a umožní jeho nasazení ve škálovatelných (PAAS) prostředích.

“Deployment a provoz PHP aplikace s CMS využívající řadu dalších open-source technologií do prostředí Microsoft Azure přinesl zajímavou prověrkou deklarace otevřenosti Microsoftu vůči světu open-source. Pilotní projekt prakticky prokázal, že Azure představuje dobře použitelné prostředí pro naše zákaznická řešení běžící na PHP a Javě, která vyžadují velkou míru škálovatelnosti a garanci vysoké dostupnosti.“, doplnil Tomáš Zajíček, technický ředitel společnosti.