Lundegaard partnerem konference „Kudy k úspěšnému byznysu?“

01.06.2010
Lundegaard partnerem konference „Kudy k úspěšnému byznysu?“

Společnost Lundegaard se stala partnerem při pořádání konference „Kudy k úspěšnému byznysu?“.

Konference se konala příležitosti představení nových produktů společnosti Microsoft a to konkrétně Office 2010, Sharepoint 2010 a SQL Server 2008 R2.

Lundegaard představil intranetová a internetová řešení na platformě MS Sharepoint 2007 a 2010.

Mezi intranetové řešení patří zejména představení vybraných agend a balíčků služeb.

HelpDesk 2.0

Aplikace umožňující přehlednou správu došlých požadavků a jejich další směřování k vyřízení. Obsahuje parametrizovatelné workflow na bázi stavů, s řízenými přístupy a zobrazeními polí dle jednotlivých stavů. Klíčové parametry SLA HelpDesku jsou kontrolovány pomocí vestavěných reportů. Vkládání požadavků je volitelně množné i prostřednictvím e-mailu.

Oběh vnitřních objednávek a došlých faktur

Aplikace s nastavitelným workflow pro zajištění schválení interního dokumentu (objednávky, došlé faktury, potvrzení závazku, apod.).

HR – příchod nového zaměstnance

Workflow pokrývající agendu související s příchodem nového zaměstnance – založení emailu, přidělení telefonní, linky, apod.

Interní Audit

Elektronický proces řízení interního auditu procesů ve společnosti. Auditorský tým má přehled o aktuálním stavu rozpracovanosti a schválení příslušných projektů a dokumentů. Agenda řídí workflow spojené s procesem auditu a stará se o verzování všech dokumentů.

Evidence smluv a závazků

Agenda evidence smluv a závazků z nich vyplývajících. Automatické upozorňování na blížící se lhůty, možnost definice různého přístupu k různým smlouvám, reporty.

Docházka

Agenda slouží k monitorování docházky na pracovišti. Obsahuje databázi zaměstnanců, pracovních míst a společností pro které pracují, proto je možné povolovat a sledovat docházku ne jen vlastních ale i zaměstnanců subdodavatelů a externích firem. Agenda umožňuje zadat informaci o docházce, kde je možné zvolit zaměstnance, pracoviště, začátek práce, konec práce a v případě ukončení práce, důvod ukončení. Systém dopočítá počet odpracovaných hodin.

Řízené zpracování úkolů

Řízený proces evidence a přidělování úkolů je základním předpokladem pro efektivní řízení vnitrofiremních procesů a projektů. Zjednodušení a zpřehlednění evidence úkolů umožňuje udržet pořádek i při velkém počtu úkolů a řešitelů.

Fakturace

Agenda umožňuje zadávat podklady pro fakturaci, které následně zpracuje účetní oddělení. Struktura agendy umožňuje zadat zákazníka a kontaktní osobu, periodicitu fakturace, typ faktury, měnu fakturace a mnoho dalších údajů potřebných pro vytvoření faktury. K podkladu pro fakturaci je možné přidat soubor například objednávku zákazníka, akceptační protokol, timesheet nebo různé jiné soubory. Detailem podkladu pro fakturaci jsou řádky faktury. Řádek faktury obsahuje název, popis fakturované položky a objem fakturace.

Datové schránky

Agenda datové schránky poskytuje napojení na neomezený počet schránek společnosti s možností stažení a odeslání zpráv. Hlavní výhodou řešení je možnost navázání dalšího workflow na přijaté dokumenty, případě na dokumenty ke schválení.

Sharepoint Competence Center - podpora pro VAše vývojáře

Pokud připravujete vlastní projekty a potřebujete poradit nebo usměrnit, dokážeme Vás přivést na správnou cestu. Pokud selhávají Vaše pokusy o vyhledání řešení, je možné využít naše bohaté zkušenosti pri implementaci agend a podpůrných vlastností v Sharepointu.

Pokud potřebujete v rámci dotazu prodiskutovat Vaše téma, využijte náš Helpdesk(kde budou dostupné odpovědi na Vaše dotazy). Pokud Vás trápí problémy s nasazováním Vašeho řešení, nebo potřebujete poradit ve způsobech a nástrojích implementace.

Oblasti konzultací

 • podpora a poskytnutí zkušeností při vývoji Webpart,
 • podpora a poskytnutí zkušeností v implementaci Workflow,
 • podpora a poskytnutí zkušeností při implementaci Custom fields,
 • metodické postupy jak vytvořit vlastní webové služby pro poskytnutí rozhraní externím aplikacím,
 • metodické postupy pro generování grafických reportu,
 • metodické postupy při implementaci fulltextových vyhledávání,
 • metodické postupy pro práci s Active Directory,
 • metodické postupy pro využití User Profiles v MOSS,
 • metodické postupy pro napojení na Exchange,
 • metodické postupy pro Import dat, souboru,
 • metodické postupy pro možnost zpracování emailu odesláním do Sharepointu,
 • metodické postupy jak odhalovat chyby když Sharepoint zahlásí všeobecnou chybu.

Balíček Sharepoint 2010 StartUp

Platforma MS Sharepoint poskytuje ideální prostředí pro realizaci vnitrofiremních intranetů. Základní balíček Sharepoint StartUp je určen pro menší a střední společnosti a poskytuje jim snadnou a cenově dostupnou cestu pro zahájení projektu realizace vnitrofiremního intranetu. Řešení lze dále rozvíjet dle potřeb zadavatele.

Co získáte naším řešením?

 • Upřesnění zadání (HW a SW prostředí Zadavatele, sběr údajů pro realizaci následných kroků)
 • instalace (vzdálená)
 • vytvoření uživatelských skupin*
 • vytvoření knihoven* dokumentů s nastavením příslušných oprávnění
 • Zahrnuje jednoduché workflow schvalování dokumentu.
 • Vybraná agenda (Helpdesk, HR, Datové schránky) včetně instalace a licence.
 • Součástí poskytnutého řešení je i DVD s instalačními balíčky zahrnutého SW
  • Sharepoint Designer 2010
  • Sharepoint Foundation 2010

* V rámci balíčku je vytvořeno maximálně 15 uživatelských skupin a 5 knihoven. K dispozici i pro verzi MS Sharepoint 2007 (bez instalačních balíčků).

Konzultační schůzka zdarma

Konzultační schůzka se skládá s obecné části, která vám pomůže se seznámit obecně s problematikou intranetů a poskytne vám informace nutné pro naplánování celého projektu.

Konzultační schůzka obsahuje:

 • Prezentaci základních principů fungování intranetu
 • Základní informace o dostupných platformách a postupu vývoje řešení na nich
 • Podklady pro plánování projektu:
 • Seznámení se základními kroky, které musí být provedeny v rámci projektu a jejich náročnosti
 • Ukázka rámcového časového harmonogramu s typickými požadavky na zdroje na vaší straně
 • Základní seznámení s našimi agendami a celkovou koncepcí řešení.
 • Čas na diskusi s naším konzultantem.

*Celková délka konzultační schůzky, se typicky pohybuje v rozsahu 1- 3 hodin a ze strany klienta se účastní pracovníci odpovědní za správu a rozvoj intranetu.

Dále jsme prezentovali naše řešení pro realizaci internetových prezentací postavených na MS Sharepoint (2007/2010).

Zaujala Vás naše řešení – neváhejte se na nás obrátit.