Lundegaard je nově držitelem certifikací ISO

10.10.2019

Společnost Lundegaard se může od srpna pochlubit vlastnictvím certifikátů ISO 9001, ISO 20000-1 a ISO 27001.

V rámci potvrzení kvality našich služeb, které zákazníkům poskytujeme, jsme se rozhodli získat osvědčení o normách ISO. Nově jsme tak držiteli certifikátu ISO 9001 – Systém managementu kvality, certifikátu ISO 20000-1 – Management služeb pro informační technologie a certifikátu ISO 27001 – Management bezpečnosti informací.

V přípravné fázi jsme si nejdříve definovali konkrétní certifikace, které chceme získat a následně s pomocí externích odborných konzultací prošli veškeré interní předpisy, pracovní postupy a kontrolní mechanismy Lundegaardu a provedli úpravy a vylepšení. Samotné uplatnění firemních pravidel, oborových norem a právních předpisů jsme dokládali na konkrétních projektech.

Pak následoval audit, který byl úspěšný a nic nebránilo získání certifikátů. Ty dokládají, že pracujeme na vysoké technické úrovni a v požadované kvalitě, které od nás zákazníci očekávají.

Dlouhodobě se snažíme být na sebe přísní a neslevovat z kvality našich výstupů. Kvalita naší práce je jednou z firemních hodnot a nechceme dělat kompromisy. Certifikace ISO jsou tedy dalším dílkem do skládačky, který nám pomáhá tuto laťku držet stále vysoko. 

Certifikáty včetně příloh jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách: https://www.lundegaard.eu/cs/o-nas/kdo-jsme/.