Lundegaard dodal online řešení pro poskytování spotřebitelských úvěrů pro Cetelem Slovensko

10.06.2013

Pro Cetelem Slovensko jsme vytvořili kompletně nový web, jehož hlavním cílem je maximalizace konverze přijatých žádostí na nabízené finanční produkty.

Zcela přetvořený web je primárně zaměřen na on-line prodej produktového portfolia společnosti.

Web je navržen s ohledem na co nejsnadnější použití komplexních funkcionalit, které jsou nutné pro vyřízení řady žádostí o finanční produkty, to vše zcela samoobslužně on-line. Uživatel je průběžně naváděn a kontrolován sofistikovaným systémem nápověd a validací, které jsou prováděny v průběhu vyplňovaní nutných položek.

Vysoká míra konverze a minimalizace chybovosti v rámci procesu vytváření žádostí byla jedním z hlavních cílů tohoto komplexního řešení. Paralelním cílem bylo dosáhnout ještě komfortnější samooblužnosti klienta a eliminace běžných dotazů klientů nejen na zákaznickou linku.

Pokročilá uživatelská rozhraní umožňují pohodlně vyřídit jak proces pořízení finančních produktů tak pro stávající zákazníky řešit správu kreditního účtu a s ním spojených online služeb.

Tyto služby vyžadují úzké propojení na řadu interních systémů společnosti, které kromě okamžité dostupnosti veškerých vyplňovaných informací umožňují také nabízet relevantnější, personalizované produkty a nabídky pro klienty Cetelemu.

V průběhu i po dokončení projektu je kladen vysoký důraz na zabezpečení každé jednotlivé komponenty systému. Řešení splňuje nejpřísnější nároky na podobný typ aplikací na úrovni bankovních systémů, prošel nezávislým testem společnosti DCIT a veškerý vývoj podléhá striktním interním pravidlům bezpečnosti na úrovni skupiny BNP Paribas Personal Finance. Systém CMS Lars Vivo je tak základním stavebním kamenem pro další finanční instituci v řadě a je opakovaně podrobován těm nejpřísnějším kritériím na bezpečnost, správu a přehlednost systému.

Webový portál, dodaný společností Lundegaard, prošel intenzivním testováním, připomínkováním a úpravami, a byl 4. 6. 2013 oficiálně spuštěn veřejnosti a nahradil tím původní web společnosti Cetelem Slovensko.

Více o projektu najdete v případové studii.