Lundegaard #devcamp číslo dvě je úspěšně za námi

14.10.2015

Vyrovnalo se 2. pokračování DevCampu tomu zimnímu? Zájem o tuto akci byl velký, laťka byla nasazena vysoko a dokonce se posunula ještě výše.

Druhý DevCamp jsme profilovali jako velmi úzce zaměřený. Dali jsme si za cíl vyvinout životaschopnou mobilní aplikaci JIRA Tracker, tzn. software pro trackování práce a její vykazování do systému JIRA. Všichni měli obdobné startovní podmínky. Účastníci se rozdělili do tří týmů pro vývoj pro platformu Android, Ionic vývoj a třetí tým se rozkročil nejvíce zeširoka s plánem na multiplatformní vývoj za využití Xamarin studia.

Oproti zimní romantice jsme tentokrát zredukovali outdoor sport na ojedinělé menší vycházky po kopcích, naopak došlo na využití zázemí chaty, tedy fotbálek, šipky, saunu a možnost pracovat ve "vícesměnném provozu". Ostrý start a vedení pelotonu se od začátku ujal Android tým, který nasadil vražedné tempo. Koordinátoři všech týmů zajišťovali přísun vysokoenergetických nápojů, masírovali psychicky i doslovně ostatní účastníky závodu a celkově se dařilo udržet náladu veselou a kooperační. Inspirativní prostředí neslo ovoce dokonce i v noci, kdy si někteří připisovali významné zářezy na pomyslných pažbách (klávesnicích) a snažili se posunout blíže k cíli.

Pomyslnou technologickou třešničkou na dortu zastala jednodenní odstávka elektrické energie. Ani to nás nezastavilo a díky LTE internetu a záložním bateriím jsme byli schopni plnohodnotně pracovat na mobilních aplikacích i pro klienty!

Podzimní DevCamp měl opět úspěch a i přes určitou soutěživost mezi týmy se udržela kooperativní a přátelská atmosféra. Hranice týmů byly dokonce nejednou prolomeny a každá žádost o pomoc byla vyslyšena.

A co na to účastníci?

@Veronika Plevová: „Na DevCamp 2.0 jsem jela jako koordinátor především organizovat a podporovat tým. Naše mise byla jasná: seznamte se s Android platformou a dodejte mobilní aplikaci. Sama jsem byla překvapena, jak rychle mě programovací atmosféra pohltila. Moje role se změnila na kodéra XML šablon, naučila jsem se pracovat s Gitem, Android studiem a přidala naši aplikaci i vizuální stránku :-) Tímto děkuji za možnost zúčastnit se, spolupracovat a pokud bude možnost, tak se přidám i příště. DevCamp pro mě byl jednoznačně přínosem a pomůže mi v další spolupráci s kolegy.“

@Tomáš Plecháč: „Vývoj mobilních apps na platformě Ionic přestavuje možnost jak z našeho blízkého webového světa (HTML, CSS, JS) rychle konvertovat k multiplatformnímu vývoji mobilních aplikací bez potřeby hlubších znalostí jednotlivých nativních jazyků (xCode, Swift, JVM languages, apod..), o vše potřebné se za nás postará framework, což je pro mě velice sympatické, a mohli jsme se tak týmově soustředit na vývoj samotného UI a obecně bližšímu porozumění mobilnímu vývoji. Nastavení týmových strategií a komparativní rozdělení jednotlivých týmů (napříč platformami) je určitě směr, který druhému ročníku DevCamp@Lundegaard sluší a s možností načerpání nového/budoucího know-how je to jednoznačně prostředek pro neformální vzdělání a teambuildingové aktivity uvnitř delivery týmu.“

@Ondřej Kopal: „DevCamp 2.0 pro mě byl opravdu přínosný. Ať již možností seznámit se s technologiemi mobilního vývoje, tak i druhou přidanou hodnotou, a tou jest bližší seznámení s kolegy. Jelikož nám do karet hrálo opravdu vše, tak jsem byl nadmíru spokojený. Kde jinde se naskytne možnost provětrat hlavu na řetízkovém kolotoči a následně vystřihnout routování mobilní aplikace. Proto hodnotím pozitivně i přes můj neskrývaný ostych v cizím prostředí. Jen škoda, že nevyšla návštěva plzeňského pivovaru, snad příště...“

@Luboš Hnízdo: „Plni odhodlání jsme se vydali za dobrodružstvím a pokusili se přemoci ohavného netvora známého jako Xamarin. Byl to napínavý souboj a ve chvíli, kdy se netvor zmocnil jednoho z kolegů a donutil ho složit zbraně, to vypadalo, že prohráváme. Nevzdali jsme se a vytrvali. Nyní jsme společně zavřeni ve sklepě a hlídáme dveře. Prosím, pošlete pomoc.“

@Pavel Ducho: „Každý DevCamp stmeluje kolektiv, je to zábava i "challenge" a člověk si posune zkušenosti na další level (v práci i u fotbálku). Taky je to příležitost vyzkoušet si práci v hraničních podmínkách (a pohraniční oblasti). Například jednou musíte hledat náhradní zdroje internetu, podruhé zase elektrickou energii a mezitím je samozřejmě prostor vyzkoušet všechny přístupy k "práci na dálku". Celkově hodnotím DevCamp jako dobrý způsob, jak spojit firemní a osobní možnosti (zdroje, zkušenosti) a vdechnout život projektům, které by za normálních okolností měly dost ztížené podmínky pro vývoj.“

@Karel Elznic: „DevCamp byl pro mě ideálním pro poznání nejen nových technologií pro vývoj mobilních aplikací, které mě již delší dobu lákají, ale jakožto nový pracovník jsem mohl poznat své nové kolegy nejen při práci. Poměrně příjemně mě překvapilo i místo, na které jsme přijeli absolvovat DevCamp, protože zde právě probíhala pouť dle zdejšího bujarého pošumavského folklóru, takže po práci bylo i o zábavu postaráno. Vybral jsem si pro mne osobně nejsložitější možnost řešení, tedy c# .net řešení xamarin, přestože s dalšími řešeními jsem dle mého mínění měl více profesních zkušeností (Java i Javascript). Přes to vše jsme naši xamariní kárku zdárně dotlačili do cíle.“

@Yuri Yakovlev: „Na DevCamp jsem jel už podruhé a zase z toho mám skvělý pocit. Super kolektiv, neformální atmosféra, příroda - mám radost ze všeho. Byla tam jak spousta práce (ale v horském prostředí se dobře pracovalo), tak i hromada zábavy (stolní fotbálek, vířivka, sauna). 11/10“

Lundegaard #devcamp číslo dvě je úspěšně za námi
Lundegaard #devcamp číslo dvě je úspěšně za námi
Lundegaard #devcamp číslo dvě je úspěšně za námi
Lundegaard #devcamp číslo dvě je úspěšně za námi