Liferay a Adobe leadery „Magic Quadrant for Digital Experience Platforms“

14.02.2018

Společnost Gartner vyhlásila výsledky výzkumu v rámci kategorie Digital Experince Platforms (DXP). V rámci „leaders“ kvadrantu se umístily platformy společností Liferay a Adobe, na kterých Lundegaard pracuje.

Gartner definuje Digital Experience Platform (DXP), jako integrovanou množinu technologií založených na obecných platformách a standardech, které poskytují širokým skupinám uživatelů konzistentní, bezpečný a presonalizovaný přístup k informacím a aplikacím přes více digitálních dotykových bodů (Digital Touchpoint). Zákazníci využívají DXP pro vytváření, nasazování a kontinuální vylepšování zákaznické zkušenosti v rámci jejich webových portálů a dalších digitálních kanálů.

Co je Gartner Magic Quadrant

Gartner Magic Quadrant je shrnutí průzkumu společnosti Gartner pro jednu konkrétní oblast produktů – v našem případě „Digital Experience Platforms“ z 17. 1. 2018. Tento výstup ve své grafické podobě poskytuje esenci aktuálního stavu daného segmentu trhu a je indikátorem pro budoucí implementaci těchto produktů u zákazníků. Pravidla pro vstup do hodnocení jsou stanovené společností Gartner a jedním z nich je například roční obrat ve výši 7 milionů USD.

Magic Quadrant for Digital Experience Platforms

Definice jednotlivých kvadrantů je následující: 

Leaders

Společnosti z tohoto kvadrantu mají dostatek schopností podporovat svými produkty rozdílné případy užití a konzistentně naplňují požadavky zákazníků po podstatné časové období. Jejich produkty také poskytují podstatný inovační potenciál a jsou úspěšně prodávány zákazníkům napříč různými odvětvími.

Challengers

Společnosti z toho kvadrantu prokazují svými produkty dostatečný rozsah funkcionality pokrývající současnou poptávku, se silnou obchodní a klientskou bází.  Ale nedostatek vize v porovnání s „Leadery“ a „Vizionáři“ může přinést problémy s uspokojováním budoucí poptávky, jak z technologického, tak obchodního hlediska.

Visionaries

Vizionáři demonstrují silné pochopení potřeb nových zákazníků a možného dopadu nových technologií na jejich byznys.

Niche Players

Tyto společnosti se omezují pouze na některé možné scénáře (případy užití) DXP platformy, mají omezený geografický dosah mimo svůj domácí trh a pokrývají pouze úzkou skupinu oborů.  

Liferay DXP

Liferay patří mezi nejmodernější a nejkomplexnější portálových platforem, která disponuje celou řadou podpůrných funkcí pro jednoduchou práci s webovým obsahem a jeho sdílením. Díky intuitivnímu ovládání, schopnosti přizpůsobení obsahu a široké škále předpřipravených aplikací je oblíbeným nástrojem uživatelů po celém světě.

Lundegaard je SILVER partner platformy Liferay od roku 2017.

Adobe Experience Manager (AEM)

AEM je komplexní platforma pro tvorbu webových stránek a aplikací, řešení pro distribuci digitálního obsahu s důrazem na působivou a zároveň konzistentní uživatelskou zkušenost napříč různými zařízeními – web, mobil či IoT. Lundegaard je od roku 2017 Community Solution Partner platformy AEM.