Leader osobních půjček CETELEM má nový web

07.04.2014
Leader osobních půjček CETELEM má nový web

Spolu s veřejnou částí portálu jsme vytvořili zcela novou a technologicky inovovanou klientskou zónu, která slouží klientům společnosti Cetelem.

Spolu s veřejnou částí portálu jsme vytvořili zcela novou a technologicky inovovanou klientskou zónu, která slouží klientům společnosti Cetelem k přehledné správě a kontrole svých účtů a přehledu jejich pohybů a finanční historii.

Kompletní redesign a technologický refaktoring celého řešení si vyžádal velkou míru změn v samotné logice mnohých interních systémů, které nově zpracovávají efektivněji zadávaná data.

Enormní důraz byl kladen na uživatelskou přívětivost a pomoc při procházení, vyplňování formulářů a interakci s webovým portálem. Nepřekvapí tak velmi propracovaný systém nápověd a chybových hlášek, které uživatele vedou k úspěšnému a snadnému dokončení důležitých činností.

Technické řešení webu bylo cíleno na nové technologie a užití všech výhod HTML5, CSS3 a možností nejnovějších prohlížečů. Velká míra interaktivity je zajištěna ajaxovou komunikací se serverovou částí tak, aniž by uživatel byl něčím nepodstatným rušen. Veškeré procesy jsou maximálně automatizovány, zasílání upozornění, změn stavů, žádostem či dalších aktivit je realizováno na pozadí bez zásahu administrativních pracovníků automaticky.