Internetový systém autorizací ALDISA pro společnost ALD na předních příčkách ankety IEA 2010.

11.10.2010
Internetový systém autorizací ALDISA pro společnost ALD na předních příčkách ankety IEA 2010.

B2B aplikace ADLISA - "ALD Internetový Systém Autorizací" pro společnost ALD získala druhé místo v kategorii Business to Business a třetí místo auto-moto.

Po loňském úspěchu s portálem itkult.com, který získal ocenění v kategorii Best New Business a ocenění za inovaci, jsme v letošním ročníku uspěli s aplikací ALDISA, kterou jsme realizovali pro společnost ALD Automotive.

Podařilo se nám úspěšně splnit všechny cíle kladené na aplikaci:

  • Zefektivnit schvalování tak, aby pracovníci ALD vyřizovali pouze nestandardní požadavky.
  • Přístupnost 24x7 prostřednictvím Internetu.
  • Maximální uživatelská přívětivost.
  • Evidence a přenos autorizovaných požadavků do obchodního systému.
  • Výměna dat s obchodním systémem prostřednictvím webové služby.
  • Využití stávající infrastruktury a licencí, žádné dodatečné náklady.
  • Zabezpečení proti neoprávněnému užití a logování.

Vytvořili jsme jednoduché řešení autorizace požadavků 24 hodin denně při snadné dostupnosti a vysoké míře bezpečnosti, včetně vhodné technické architektury celého řešení, zajišťující plnou automatizaci celého procesu, včetně automaticky vytvářeného reportingu pro řídící pracovníky.

Po zavedení nových funkcí se zvýšil počet online žádostí o schválení z cca 2500 ročně (2008) na 6500 ročně (2009), resp. cca 10000 ročně – očekáváno pro rok 2010).

Více informací o tomto projektu najdete v detailní případové studii.