Facelift internetového portálu skoda.cz

15.08.2012

Po přibližně ročním provozu se klient rozhodl provést facelift svého hlavního firemního webu Skoda.cz.

Cílem byly především úpravy designu, které měly reagovat na nové podněty od obchodního oddělení směrem k produktové prezentaci. Roční období poskytlo dostatek vstupních dat ohledně návštěvnosti a chování uživatelů v rámci prezentace, což  vedlo k souvisejícím úpravám zaměřeným na obecné zlepšení uživatelské přívětivosti.

Facelift byl veden třemi směry. Po důkladné analýze návštěvnosti jsme modelovali trasy průchodů návštěvníků webem, abychom určili nejvhodnější místa, na kterých se mají zobrazovat produkty klienta. Produkty jsme ve spolupráci s klientem rozdělili do produktových řad a ty jsme vhodně rozmístili do struktury webu. V rámci informační architektury bylo dále vedlejším úkolem vylepšit vzájemné provázání webu, které také vyplynulo z analýzy průchodů návštěvníků webem.

Tento úkol byl náročný vzhledem k tomu, že produktové portfolio holdingu Škoda je nesmírně široké. Holding tvoří deset firem, jejichž produkty je nutné správně zobrazit a logicky provázat.

Druhou a velmi důležitou součástí faceliftu byla samotná úprava designu. Ten byl nově navržen tak, aby především podpořil nové fotografie produktů klienta.

Třetí oblastí, na kterou jsme se zaměřili, byla optimalizace struktury souvisejících informací u každého produktu. Web Škoda.cz je místem, kde se potkávají cílové skupiny s různou mírou povědomí o produktech klienta. Od profesionálů z oboru, přes edukované nadšence historie společnosti Škoda, až po běžné návštěvníky. Strukturu jsme tedy navrhli tak, aby jako nejdostupnější byly uvedeny obecné informace pro běžné návštěvníky až po technické detaily pro oborové profesionály.    

Hlavní cíle faceliftu tedy byly splněny

  • usnadnit uživateli snadnou cestu k informacím o produktech
  • odstranit všechny rušivé elementy
  • zpřístupnit a lépe provázat další související informace

V rámci vývoje internetového portálu bylo realizováno několik nových funkčních oblastí, ze kterých vybíráme:

Prezentace jednotlivých společností holdingu pomocí tzv. karty společnosti. Karta společnosti prezentuje veškeré důležité informace o společnosti a slouží jako pojítko se samostatným webem konkrétní společnosti. Díky propojení s produktovým modulem je možné na kartě společnosti najít také stručný seznam nabízených produktů.

Referenční, produktový a kontaktní modul. Nově realizovaná funkcionalita postavená na možnostech CMS LARS Vivo jako frameworku pro vývoj webových aplikací. V rámci CMS LARS Vivo byly naprogramovány speciální moduly pro jednoduchou správu produktů, referencí a příslušných kontaktů. Provázanost veškerých informací umožňuje využít informace o produktu v referenci a naopak, samozřejmě včetně zobrazení příslušných kontaktních údajů. Poměrně sofistikovaný referenční modul byl vytvořen s využitím know-how Lundegaardu z oblasti s vývoje rozsáhlých online aplikací a informačních systémů. Byla zpracována analýza pomocí UML (Use Case Model, Class diagram), navrhnuta architektura s využitím vlastností CMS LARS Vivo a následně provedena implementace.

Nový portál je provozován na dedikované serverové infrastruktuře na systémové platformě Windows Server 2008 R2 + Microsoft IIS7 provozované IT oddělením klienta.

Další informace naleznete v případové studii.

Facelift internetového portálu skoda.cz
Facelift internetového portálu skoda.cz
Facelift internetového portálu skoda.cz